Početna Gradske teme Najviše slobodnih mesta za brucoše na Fakultetu tehničkih nauka

Najviše slobodnih mesta za brucoše na Fakultetu tehničkih nauka

ftn
Studentima koji planiraju da upišu studije u Novom Sadu na raspolaganju je preko 9.000 slobodnih mesta na Univerzitetu, kao i van njega u visokim poslovnim školama. Najviše slobodnih mesta ove, kao i svake godine, ima na Fakultetu tehničkih nauka i to preko 2.400 studenata, a najmanje mesta ima na Akademiji umetnosti i to oko 150.
Univerzitet u Novom Sadu upisivaće preko 7.600 studenata na budžetska i samofinansirajuća mesta. Tako se na Filozofski fakultet može upisati 925 studenata, od čega je 517 mesta budžetskih i 408 samofinansirajućih. Najviše studenata može da se upiše na smer Srpska knjižvenost i jezik – 85, od čega je 45 budžetskih i 40 mesta za samofinansiranje. Na Psihologiji takođe ima 80 mesta, 40 budžetskih i 40 samofinansirajućih, dok se najmanje prima na Rusinskom jeziku i književnosti – 15 studenata, pet na budžetu i 10 samofinansirajućih.

Na novosadskom odeljenju Ekonomskog fakulteta ima mesta za 420 studenata i to 189 na budžetu i 231 na samofinansiranju. Najviše mesta ima na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje, gde se prima 56 studenata na budžetu i 66 na samofinansiranju, a najmanje na smeru Trgovina – 25 studenata, 13 na budžetu i 12 na samofinansiranju.

Na Poljoprivrednom fakultetu je konkursom za 2015/16. godine predviđen upis 680 studenata, od kojih će studije 515 studenata finansirati država, a 165 mesta je predviđeno za samofinansiranje. Najviše mesta ima na smeru Ratarstvo i povrtarstvo, a svih 90 raspoloživih mesta su budžetska. Takođe, svih 60 mesta na Stočarstvu takođe su budžetska. Najmanje studenata se upisuje na Agroindustrijskom inženjerstvu – 25, ali su takođe sva mesta budžetska.
Tehnološki fakultet moći će da upiše 255 studenata, i to 225 na budžetu i 30 na samofinansiranju. Najviše mesta ima na Farmaceutskom inženjerstvu, gde od 37 mesta ima 33 budžetska i četiri na samofinansiranju. Najmanje mesta je na Eko-energetskom inženjerstvu, gde od 12 mesta ima 11 budžetskih i jedno na samofinansiranju.
Fakultet tehničkih nauka ima čak 2.404 slobodnih mesta za brucoše, od kojih je 1.353 na budžetu i 1.051 na samofinansiranju. Najviše studenata može da se upiše na Energetiku, elektroniku i telekomunikacije – 240 i to 160 na budžet i 80 na samofinansiranju, kao i 240 studenata na smer Računarstvo i automatika – 190 na budžetu i 50 na samofinansiranju. Na osnovnim strukovnim studijama može da se upiše ukupno 160 studenata, i to 60 na budžet i 100 na samofinansiranje. Najviše studenata može da se upiše na smer Elektroenergetiku – obnovljivi izvori električne energije, ukupno 60 i to 25 na budžet i 35 samofinansiranje, kao i na Softverske i informacione tehnologije, i to 20 na budžet i 40 samofinansiranje.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja ima 350 slobodnih mesta, od kojih je 163 budžetskih i 187 na samofinansiranju. Najviše mesta, kao i svake godine, ima na smeru Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta, ukupno 250 i to budžetskih 120 i samofinansirajućih 130. Ukupno 100 mesta ima na Osnovnim akademskim studijama fizičkog vaspitanja i sporta, 43 za budžet i 57 samofinansiranje, a na osnovnim strukovnim studijama mogu da se upišu samo studenti na samofinansiranju na 25 slobodnih mesta na smeru Menadžer u sportu i 25 mesta na smeru Trener.

Pravni fakultet moći će da upiše 880 studenata na 177 slobodnih budžetskih i 703 samofinansirajućih mesta. Na Opštem smeru ima 600 slobodnih mesta, 135 na budžetu i 525 na samofinansiranju. Smer unutrašnjih poslova ima 220 slobodna mesta, 42 budžetska i 178 na samofinansiranju.
Prirodno-matematički fakultet će moći da upiše 875 studenata na Osnovnim akademskim studijama, na budžetu njih 660, a na samofinansiranju ukupno 215 studenata. Najviše mesta ima na Matematici – 80, turizmologiji – 160 i biologiji – 80, a najmanje se upisuje na smer Diplomirani geograf – 20 i to 10 studenata na budžetu i 10 na samofinansiranju.
Akademiju umetnosti moću će da upiše 153 studenata, 149 na budžetu i četiri na samofinansiranju. Najviše studenata prima se na Muzičkoj pedagogiji, 18 na budžetu i dva mesta na samofinansiranju, a najmanje mesta ima na Kompoziciji – svega dva i oba su budžetska.

Visoku poslovnu školu strukovnih studija moći će da upiše 660 studenata raspoređenih na samofinansiranju. Najviše mesta ima na smeru Finansijsko poslovanje i računovodstvo, kao i na Trgovini i međunarodnom poslovanju – po 220.
Visoku tehničku školu strukovnih studija moći će da upiše 554 brucoša, 193 na budžetu i 361 na samofinansiranju. Najviše mesta ima na Informacionim tehnologijama – 88 i to 30 na budžetu i 58 na samofinansiranju. Najmanje mesta ima na saobraćajnom inženjerstvu – 26, i to osam na budžetu i 18 na samofinansiranju.
Prijave kandidata za polaganje prijamenih ispita obavljaju se 24, 25. i 26. juna na željenim fakultetima, a polaganja prijemnih ispita zakazana su za period od. 28. juna do 2. jula. Preliminarni rezultati biće poznati dan nakon polaganja prijemnog, a konačna rang lista, u zavisnosti od fakulteta, biće objavljena između 7. i 11. jula.
Upisi na fakultete realizuju se između 11. i 15. jula, prema uslovima konkursa svakog fakulteta.

Autor i foto: 021.rs