Početna Gradske teme Nakon godina zakupa, “Lisje” u svojoj zgradi

Nakon godina zakupa, “Lisje” u svojoj zgradi

0

JKP „Lisje” bi uskoro trebalo da se preseli u vlastitu novoizgrađenu poslovnu zgradu koja se nalazi na Gradskom groblju.

Kako navode iz tog preduzeća, preseljenje u novu zgradu neće ni na koji način uticati na otpuštanje radnika, ali ni nova zapošljavanja, uzimajući u obzir Uredbu Vlade Republike Srbije koja reguliše broj zaposlenih u javnom sektoru. Preseljenje u novu zgradu predstavljaće uštedu pošto je to preduzeće dosad bilo u statusu zakupca.

„Troškovi koji su nastali povodom izgradnje novog objekta neće uticati na rad i dosadašnju politiku našeg preduzeća”, navode iz „Lisja”. „Godišnja stavka za korišćenje i održavanje groblja, predviđena važećim cenovnikom, nije menjana poslednjih deset godina i nije ni u kakvoj vezi s izgradnjom nove poslovne zgrade. Cenu osnovnih pogrebnih usluga odobrava naš osnivač, Skupština grada Novog Sada, na obrazloženi predlog Nadzornog odbora preduzeća”.

Nastojanja „Lisja” kao preduzeća su permanentnost u unapređenju kvaliteta usluga koje pružaju, što uključuje i konstantno ulaganje u objekte, infrastrukturu grobalja, kao i njihovo redovno održavanje.

Pod održavanjem groblja podrazumeva se njegovo uređenje kao celine: podizanje i održavanje objekata (kapele i objekata bliskih po nameni, saobraćajnice unutar groblja, pristupne staze do grobnih mesta, ograde, kapije, česme…), uređenje groblja (podizanje i održavanje zelenila, sakupljanje i odnošenje smeća, sakupljanje i odnošenje opalog lišća, čišćenje staza od snega i leda po potrebi, tretiranje protiv trave i korova na stazama itd.).

„Kada govorimo o grobljima koja u svom kompleksu sadrže i deo nemačkog groblja, ona su za sada pod patronatom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada i predstavljaju spomenik kulture”, navode u „Lisju”. „Nemački grobovi koji se tamo nalaze, održavaju se na način da se redovno kosi i iznosi trava i podiže trajno zelenilo u vidu parka. Na nemačkim grobljima koja su u našoj nadležnosti u Futogu, radnici JKP ‘Lisje’ krčili su samoniklu vegetaciju. Što se tiče samih grobnih mesta, ona će i ubuduće ostati na trenutno lokacijama, pošto za sada nije predviđeno bilo kakvo izmeštanje i ekshumacija.”

U spomenike kulture spadaju još Almaško i Uspensko groblje u Novom Sadu.

„U skladu s važećom Odlukom o sahranjivanju, obično grobno mesto nije moguće zakupiti za života, već isključivo u slučaju smrti, odnosno za potrebe sahranjivanja. Na navedenim starim grobljima, pokojnici se sahranjuju u postojeća grobna mesta, i to isključivo srodnika, koji tamo počivaju odranije. Nova grobna mesta izdaju se isključivo na Gradskom groblju u Novom Sadu, po redosledu sahranjivanja”, navode u JKP „Lisje”.

Izvor: Dnevnik
Foto: JKP Lisje