Početna Gradske teme Nastavlja se javna nabavka opreme za zračenje!

Nastavlja se javna nabavka opreme za zračenje!

institut_u_kamenici_nase

Javna nabavka opreme za zračenje za nedovršen objekat “Kamenica 2” nastavlja se nezavisno od žalbe ponuđača “Beolaser” iz Beograda, kako pacijenti sa rakom ne bi dalje trpeli administrativne i druge pritiske.
Nabavka, stopirana 16. januara zbog zahteva za zaštitu prava ponuđača nastavlja se nakon sugestije Uprave za kapitalna ulaganja iz Novog Sada, koja je sugerisala Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki da podneti zahtev ne zadržava dalje aktivnosti naručioca, “u cilju očuvanja zdravlja bolesnika od zloćudnog raka i obezbeđivanja pravovremenosti i ravnomerne dostupnosti zračne terapije na celoj teritoriji Republike Srbije”.
U skladu sa datim predlogom, Republička komisija je donela odluku 29. januara 2015. godine da naručilac može da nastavi dalje aktivnosti u predmetnom postupku za preostale partije, čiji su predmeti nabavka višeenergetskih linearnih akceleratora sa verifikacionim informacionim sistemom i sistemom za planiranje terapije, dozimetrija, kontrola kvaliteta i verifikacija, imobilizacija i aktivna i pasivna računarska mreža sa ugradnjom” navodi se u saopštenju Uprave za kapitalna ulaganja.
Novi datum za javno otvaranje ponuda je 12. februar u 10.30 časova u Novom Sadu.
Podsetimo, javna nabavka opreme za zračenje za nedovršen objekat “Kamenica 2” zaustavljena je 16. januara zbog podnošenja zahteva za zaštitu prava Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. U fazi podnošenja ponuda, koja je produžena sa 30. decembra 2014. na 26. januar ove godine, ponuđač “Beolaser d.o.o” iz Beograda podneo je zahtev za zaštitu prava, čime je nabavka linearnih akceleratora sa pratećom opremom za radiološku terapiju ponovo zaustavljena.
Tada novi rok – 26. januar ove godine, obelodanjen je dan pre isteka aktuelnog roka, jer su ponuđači istakli da za vreme praznika ne mogu da obezbede potrebnu bankarsku dokumentaciju, a kojom se garantuje sigurnost ponude.
Inače, Komisija za javne nabavke trebalo je odmah po okončanju javne nabavke 30. decembra da otvori podnete ponude, čime bi se nabavka sprovela po ubrzanom postupku. Komisija za javne nabavke trebalo je blagovremeno pristigle ponude javno da otvara 26. januara 2015. godine u 10.30 časova u Novom Sadu.
Podsetimo da je zbog podnošenja Zahteva za zaštitu prava, postupak javne nabavke zaustavljen i krajem avgusta prošle godine, što je za posledicu imalo prolongiranje postupka, a samim tim i nabavke neophodne opreme za radiološku terapiju. Fond, kasnije imenovan u Upravu za kapitalna ulaganja APV je 30. juna 2014. godine objavio Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju za nabavku višeenergetskih linearnih akceleratora sa pratećom opremom za radiološku terapiju u vrednosti od skoro 900 miliona dinara.
Međutim, u fazi podnošenja ponuda, ponuđači “Max Team” iz Beograda i “GE holdings” iz Novog Beograda podneli su zahteve za zaštitu prava, zbog čega je proces stopiran do donošenja zvanične odluke Republičke komisije.
Zbog sporosti rada Republičke komisije, Uprava za kapitalna ulaganja žalila se u više navrata – 21. oktobra, 18. a potom i 24. novembra, ali nikakav odgovor tada nisu dobili. Nakon više od pola godine, odluka je konačno bila doneta. Inače, ovogodišnji pokrajinski budžet u velikom iznosu namenjen upravo opremanju “Kamenice 2” u iznosu od dve milijarde dinara, naveo je pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman.
Na Institutu za onkologiju Vojvodine u upotrebi su dva aparata za zračenje, koja se često kvare, zbog čega pacijenti čekaju dva do tri meseca na terapiju.

Autor: 021.rs