Početna Gradske teme Nepotizam na Poljoprivrednom fakultetu?

Nepotizam na Poljoprivrednom fakultetu?

Poljoprivredni-fakultet-690x383
Na Poljoprivrednom fakultetu godinama se zapošljavaju profesorska deca, rođaci, kumovi, tvrde studenti i pojedini mladi naučni radnici.

U Upravi Fakulteta kažu da je tako oduvek bilo i biće, da su zaposlena profesorska deca u manjini, te da ne bi trebalo da budu diskriminisana u odnosu na druge.

“Institut za majku i dete” ili “Institut za srećno zbrinutu profesorsku decu”, tim epitetom opisao je Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu Nikola Pauča, bivši student i sadašnji doktorand te državne obrazovne ustanove. On je  dostavio spisak zaposlene profesorske dece i rođaka.

Na tom spisku, između ostalog je navedeno da je ćerka dekana fakulteta Milana Popović zaposlena kao asistentkinja, da sin nekadašnjeg prodekana Branka Konstantinovića takođe radi kao asistent, i da je sin profesora Beukovića zaposlen kao saradnik na predmetima na kojima mu je otac profesor.

Na pojedinim Departmanima radi njih troje iz porodice. Na Departmanu za veterinarsku medicinu gde je direktor Milenko Stevančević asistent je njegov sin Ognjen Stevančević, dok je snaja Marina Stevančević tehnički sekretar.

Dekan Poljoprivrednog fakulteta naveo je da ne može da oponira tvrdnje. “Dakle, ja kao dekan sigurno ne mogu da oponiram ovo vaše pitanje i ovu vašu tvrdnju da su deca profesora ovog fakulteta takođe zaposlena u određenim zvanjima na radnim mestima ovog fakulteta“, naveo je dekan Poljoprivrednog fakulteta Milan Popović.Na spisku ima kumova, bliže i dalje rodbine. “Vidite, vi ste naveli ovde i supružnike, ne samo decu. Pa, čujte, ja sa ovog mesta, od 360 ljudi ne znam ko je kome kum ili neki rođak“, naglašava Popović.

Dekan objašnjava da su na pojedinim konkursima pobedila profesorska deca, zbog boljih referenci, a ne zato što su profesorska deca.

Ipak, pojedincima su odlični naučni rezultati predstavljali minus, a ne plus. Nikola Puača, od 2008. godine osvajao je prva mesta u Srbiji, Rusiji, Poljskoj, za najbolji naučni rad. Zajedno sa kolegom Dejanom Beukovićem, čiji je otac njihov predmetni profesor, Miloš Beuković, bio je zaposlen na istoj grupi predmeta kao istraživač-saradnik.

“Na istoj sednici katedre se donosi predlog da se Dejan bira u više zvanje, zvanje docenta, budući da je doktorirao, dok se za mene predlaže da se ne reizabarem, sa komentarima vredan, pametan, ali nema potrebe za njega”, naveo je Pauča.

Na Fakultetu mladom Puvači zameraju što je, sa svega tri godine naučnog staža, pisao pregledne radove, kakve nisu napisali ni profesori sa 20-godišnjim iskustvom, te da su neki od njih plagirani. “Čak je jedan rad povučen iako je objavljen, jer se jedan profesor žalio uredniku tog časopisa da ti rezultati koji su tamo navedeni nisu verodostojni”, naveo je dekan fakulteta.

Pauča je izjavio da je prošao sve neophodne recenzije. “Ja sam kontaktirao i urednika časopisa, dobio sam potvrdu da je rad prošao sve neophodno recenzije, da ne postoje elementi plagijarizma. Pomenuti profesor Beuković koji je rekao da je rad plagijat i da nije znao da se nalazi na tom radu, je taj potpuno isti rad koristio i među svojim referencama kada se birao u redovnog profesora”, navodi on.

Pauča u ovu zgradu više neće ulaziti kao istraživač-saradnik, zbog čega je protiv fakulteta podneo tužbu za nezakonit prekid radnog odnosa, a sprema i tužbu za mobing.

Autor:B92