Početna Gradske teme Nova stabla u Futoškom parku

Nova stabla u Futoškom parku

0

Futoški park je obogaćen sadnjom 113 mladih sadnica drveća (lipe, sofore, hrasta, klena, graba, ukrasnih jabuka, duda, mleča, kestena, javora, bagrema, koprivića, meta, kedra, sekvoje, ruja i drugih).

Spomenik prirode “Futoški park“ je zaštićen Odlukom Skupštine Grada Novog Sada kao prirodno dobro od velikog značaja i svrstan u III kategoriju zaštite kao spomenik prirode.

Na zaštićenoj površini Spomenika prirode “Futoški park“ ustanovljen je režim zaštite II i III stepena. U okviru Programa korišćenja budžetskih sredstava za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada u prethodnom periodu vršena je revitalizacija zelenila u parku. Rekonstruisani su travnjaci, orezane su suve i bolesne grane na postojećim stablima, revitalizovane su površine pod šibljem i živom ogradom.

Za narednu godinu su planirani radovi na izgradnji zalivnog sistema kao i izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije staza i rasvete u parku.

Izvor: NSU
Foto: JKP Gradsko zelenilo