Početna Gradske teme Novi konkursi iz oblasti obrazovanja i prava manjina

Novi konkursi iz oblasti obrazovanja i prava manjina

0

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisao je danas šest novih konkursa, dva iz oblasti obrazovanja i četiri iz oblasti ostvarivanja prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica. Putem ovih konkursa, ukupno se dodeljuje 267,7 miliona dinara, navodi se u saopštenju.

Dodeljuje se:

1. 180 miliona dinara za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje obrazovno-vaspitnih ustanova (121 milion za osnovne škole, 40 miliona za srednje škole, 7,5 miliona za domove učenika i 11,5 miliona za predškolske ustanove)

2. 30 miliona dinara za finansiranje i sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja (20 miliona – na nivou osnovnog obrazovanja i vaspitanja i 10 miliona – na nivou srednjeg obrazovanja i vaspitanja)

3. 33 miliona dinara za sufinansiranje programa i projekata usmerenih na unapređivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini

4. 14 miliona dinara za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini;

5. 10 miliona dinara za Konkurs za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;

6. 700.000 dinara za sufinanisiranje potprojekta “Multikulturalizam na klik”.

Rok za podnošenje prijava pod tačkama 1. i 2. jeste 17. mart, dok je za konkurse pod tačkama od 3. do 6. rok apliciranja 10. mart 2023. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično u pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade) ili poštom na sledeću adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, s naznakom naziva konkursa/programa i projekta. Bulevar Mihajla Pupina 16 21000 Novi Sad

Obrazac upitnika s prilozima može se preuzeti od 22. februara 2023. godine, na sajtu pomenutog sekretarijata.

Više informacija o uslovima konkurisanja možete takođe naći na sajtu Sekretarijata, u odeljku pod nazivom Konkursi, kao i putem sledećih brojeva telefona:

Za konkurse iz oblasti obrazovanja pod tačkama 1. i 2.

021/487 46 14

021/487 40 36

021/487 43 36

Za konkurse iz oblasti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica pod tačkom 3.

021/487 46 08

Za konkurse iz oblasti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica pod tačkom 4.

021/487 46 04

Za konkurse iz oblasti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica pod tačkom 5.

021/487 46 77

Za konkurse iz oblasti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica pod tačkom 6.

021/487 46 07

Izvor: RTV.rs
Foto: Pokrajinska vlada