Početna Gradske teme Novi rektor Univerziteta u Novom Sadu biće Dejan Jakšić

Novi rektor Univerziteta u Novom Sadu biće Dejan Jakšić

0

Novi rektor Univerziteta u Novom Sadu biće redovni profesor Ekonomskog fakulteta Dejan Jakšić.

O njegovom izboru konačnu reč daće Savet Univerziteta na sednici, u četvrtak, 7. jula.

Dejan Jakšić će zameniti aktuelnog rektora Dušana Nikolića za mandatni period od 1. oktobra 2018. do 30. septembra 2021. godine.

Savet Univerziteta u Novom Sadu je na 22. marta ove godine doneo Odluku o raspisivanju izbora za rektora i četiri prorektora Univerziteta u Novom Sadu za novi mandatni period. Potom je Senat Univerziteta 24. maja usvojio izveštaj Komisije za sprovođenje izbora rektora, nakon čega je doneo odluku o utvrđivanju predloga kandidata za rektora.

Za rektora Univerziteta u Novom Sadu predložen je dr Dejan Jakšić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta. Kandidat za rektora predložio je za prorektore:
dr Sanju Podunavac-Kuzmanović, redovnog profesora Tehnološkog fakulteta za prorektora za nastavu
dr Stevana Stankovskog, redovnog profesora Fakulteta tehničkih nauka, za prorektora za nauku
dr Vladislava Zekića, redovnog profesora Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad, za prorektora za finansije i organizaciju i
dr Dejana Madića, redovnog profesora Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad, za prorektora za međunarodnu saradnju
Biografija

Dr Dejan Jakšić je redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Subotici Univerziteta u Novom Sadu. Rođen je 19. marta 1974. godine u Odžacima. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1998. godine na smeru Informacioni sistemi, gde je 2001. godine završio magistarske studije na smeru Finansijski menadžment.

Doktorsku disertaciju je odbranio na istom fakultetu 2004. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Subotici je radio u zvanju asistenta (1998-2004), docenta (2004-2009) i vanrednog profesora (2009-2014), a od 2014. godine je zaposlen u zvanju redovnog profesora.

Uža naučna oblast njegovog rada obuhvata finansije i računovodstvo, u koje trenutno izvodi nastavu na predmetima: Računovodstvo, Revizija, Revizija kompjuterskih informacionih sistema i Interna revizija.

Jakšić je bio mentor brojnih završnih, diplomskih, master i magistarskih radova. Takođe, bio je mentor osam doktorskih disertacija koje su uspešno odbranjene na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Autor je dva udžbenika, jednog praktikuma i dve monografije koje se koriste u nastavi. Takođe je autor brojnih radova, od čega je šest na SCI listi.

Godine 2001. stekao je sertifikat Revizora, a od 2002. godine je angažovan na poslovima revizije, procene i računovodstvenog konsaltinga. Jakšić je trenutno je na funkciji prodekana za finansije Ekonomskog fakulteta, a jedno vreme je obavljao i funkciju vršioca dužnosti prodekana za osnovne i master studije. Bio je član Saveta Fakulteta (2007-2009) i Nastavno-naučnog veća fakulteta (2009-2016).

Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

Izvor: 021.rs
Foto: Univerzitet u Novom Sadu