Početna Gradske teme Novi Sad gubi stotine miliona dinara zbog izgubljenih sporova na sudu

Novi Sad gubi stotine miliona dinara zbog izgubljenih sporova na sudu

Novi Sad svake godine isplati stotine miliona dinara zbog izgubljenih sporova pred sudom, a preovlađuju tužbe zbog ujeda pasa, padova na ulicama ili eksproprijacije.

Ipak, za Novi Sad je dobro da su u najvećim sudskim postupcima, koji se odnose na četiri tužbe ATP “Vojvodine” ili bivšeg vlasnika ove firme Ilije Devića zbog spora oko autobuske stanice koji su vredni skoro 26 milijardi dinara, koliko iznosi i godišnji budžet grada, sudovi do sada presudili u korist Novog Sada i sada se čekaju odluke o žalbama.

Podaci iz izveštaja o radu Pravobranilaštva za 2018. godinu pokazuju i da ima sve više sudskih postupaka, tako da se i naredih godina može očekivati da iz budžeta odu velike sume.

Iz izveštaja koji će se naći pred odbornicima Skupštine grada u ponedeljak, 25. marta, vidi se da su početkom 2018. u Pravobranilaštvu imali 10.752 nerešena predmeta, zatim da su tokom godine primili 6.793 predmeta, a da je ukupno rešeno 5.869, tako da je na kraju godine bilo 11.676 nerešenih predmeta. To znači da je Gradsko pravobranilaštvo godinu završilo sa oko 1.000 predmeta više nego na njenom početku, ali, znajući da u Srbiji sudski postupci traju i godinama, teško je oceniti kolika je objektivna krivica Pravobranilaštva za gomilanje predmeta. Oni u izveštaju navode da su razlog za veliki broj nerešenih predmeta spori sudski postupci.

Najveći broj predmeta se ponovo odnosi na naknadu štete zbog ujeda pasa. Navodi se da su zajedno sa JKP “Zoohigijena” bili tuženi u 119 predmeta tokom 2018, tako da je na kraju godine bilo aktivno 2.229 takvih tužbi, što je ipak smanjenje u odnosu na kraj 2017. godine, kada ih je ukupno bilo 2.460. Tokom prošle godine sklopljen je i 251 sporazum o vansudskom poravnanju po tužbama za ujede pasa, kada je Novi Sad po predmetu isplaćivao od 50.000 do 80.000 dinara.

Gradsko pravobranilaštvo navodi i da su godinu završili sa 1.788 nerešenih predmeta za naknadu štete zbog upada u rupe i slivnike, kao i za padove na ledu, a sklopljeno je 419 sporazuma o vansudskom poravnanju za ove slučajeve i isplaćeno od 60.000 do 90.000 dinara.

Protiv Grada se vode i 602 postupka za eksproprisano zemljište. Neki odštetni zahtevi su vredni desetine miliona dinara, neki prelaze i 50 miliona, a jedna kolektivna tužba iznosi više od 92 miliona dinara. Među ovim predmetima preovlađuju tužbe koje se odnose na period 1976-1978. kada je rađena komasacija u Futogu da bi se sagradile ulice. Pravobranilaštvo navodi da Grad u ovim predmetima skoro uvek gubi.

Najveći sporovi po vrednosti koje Grad vodi su i dalje tužbe ATP “Vojvodine” u stečaju i njenog bivšeg vlasnika Ilije Devića zbog autobuske stanice, za naknadu štete jer ugovor između ATP-a i Novog Sada nije izvršen. Prvi spor, ujedno i najvredniji, jeste Devićeva tužba kojom traži skoro 15 milijardi dinara. U ovom sporu Viši sud je u decembru 2017. godine presudio u korist Grada, a potom je i Apelacioni sud u oktobru prošle godine potvrdio presudu. Sada se čeka odluka Kasacionog suda, jer je Dević protiv drugostepene presude podneo reviziju. Takođe, ATP i Dević protiv Grada vode spor vredan 3,5 milijardi dinara. Privredni sud je tužbu odbio u februaru prošle godine, a drugostepeni sud još nije doneo odluku. U trećem sudskom sporu između ATP-a i Devića sa jedne i Grada sa druge strane, vrednom 6,7 milijardi dinara, takođe se čeka odluka drugostepenog suda, jer je Privredni sud još u novembru 2017. odbio tužbu. Konačno, četvrti postupak u kojem je ATP sam protiv Novog Sada podneo tužbu za ispunjenje ugovora od 8. maja 2006. da se autobuski saobraćaj preusmeri sa postojeće autobuske stanice na njihovu, a da, ukoliko Grad to ne uradi, tužiocu isplati 534 miliona dinara sa kamatom od 31. decembra 2006. Tužba je odbijena u maju 2018. godine, pa se i tu čeka drugostepena odluka.

Grad nije uvek tuženi, nego ponekad i podnosi tužbe, kao u slučaju protiv “Borovica transporta” iz Rume i “Puteva” iz Sremske Mitrovice za skoro 463 miliona dinara koje su oni dobili 2011. godine za gradnju Bulevara Evrope, ali posao nikada nije urađen. Mada je Grad dobio tužbe, novac još nije isplaćen jer su oba preduzeća u postupku stečaja.

U izveštaju o radu Pravobranilaštva među predmetima koje vodi u ime Grada su i spor oko vlasništva nad Sokolskim domom koji su Grad i Republika izgubili, pa je taj objekat već predat Sokolskom društvu, ali i dalje traje postupak revizije pred Vrhovnim kasacionim sudom. Zatim, tu je i tužba “Metalca” protiv Grada, Republike, Slobodne carinske zone i “Lesnine” za zemljište na kojem je 1989. godine formirana Carinska zona. U ovom sporu vrednom 175 miliona dinara tužba je odbijena 2017, a postupak po žalbi je u toku. Pravobranilaštvo zastupa i Grad i nekadašnji ZIG (sada UGZI) u sporu protiv “Neimara” u stečaju, za vlasništvo nad zgradom u Stevana Branovačkog 3. U prvom stepenu Novi Sad je izgubio i u toku je postupak žalbe.

Grad od 2016. godine tuži i HTUP “Park” koji je zakupac hotela na Tvrđavi na 30 godina, zbog neispunjenja obaveza iz ugovora, a postupak još nije stigao do prvostepene presude.

Privredni sud je u predmetu u kojem je Grad tužio firmu “Gardi” zbog neispunjenja ugovora o gradnji zgrade na uglu Maksima Gorkog i Stražilovske stigao do prvostepene presude. Po presudi od 21. januara ove godine, “Gardi” treba Gradu da isplati više od 200 miliona dinara, ali to se još nije dogodilo, a do trenutka kada je izveštaj napisan nije bila ni uložena žalba na presudu.

Pravobranilaštvo od 2018. godine vodi spor protiv Instituta za zaštitu na radu koji, kako navode, bez osnova koristi objekat u Školskoj 3 koji je u javnoj svojini Grada. Novi Sad traži više od 165 miliona dinara, što je visina zakupa koji bi Institut trebalo da plati za 10 godina unazad.

Među većim predmetima je i tužba koju su podneli roditelji nastradalih u diskoteci Kontrast, koji za naknadu nematerijalne štete od Republike, Grada i drugih tuženih potražuju 380 miliona dinara. Sud je u decembru 2017. godine presudio u korist tužilaca u vrednosti od 46,2 miliona dinara, a pošto su podnete žalbe čeka se drugostepena presuda.

Izvor: 021
Foto: Ilustracija/Pixabay