Početna Gradske teme Novi Sad jedini u Srbiji sistemski brine o životnoj sredini

Novi Sad jedini u Srbiji sistemski brine o životnoj sredini

puzovic_program

Novi Sad prvi je grad u Srbiji koji je napisao Nacrt Programa zaštite životne sredine AP Vojvodine za period od 2016-2025. Iako su po Zakonu o zaštiti životne sredine i shodno procesu pristupanja Evropskoj uniji svaka opština i grad dužni da naprave jedan ovakav dokument, za sada je napravljen samo na republičkom nivou, i od skoro, u Novom Sadu.

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine je 10. novembra i zvanično predstavio Nacrt Programa zaštite životne sredine Vojvodine do 2025. godine. Pokrajinski sekretar Slobodan Puzović istakao je za 021 da je ovaj dokument sačinjen u saradnji sa svim relevantnim stručnjacima i akterima, te da će ovaj sekretarijat na njemu zasnivati svoje delovanje u narednih 10 godina.

Ovo je ključni dokument na osnovu kojeg naš sekretarijat treba da razvija svoje delovanje u narednih deset godina. U njemu su obuhvaćeni svi aspekti zaštite životne sredine, osnovni medijumi kao što su voda, vazduh, zemljište, upravljanje otpadnom, zaštita prirode, ali obuhvata i mere i aktivnosti koje je potrebno preduzeti kako bi se uskladile sektorke politike, kako bi se na adekvatan način sprovodila planska dokumentacija i kako bi u očuvanoj životnoj sredini naši građani mogli normalno da žive. Ono što takođe čini ovaj program su u instrumenti za realizaciju u praksi, sa aspekta stručnih, organizacionih kapaciteta i obezbeđivanja finansijskih sredstava“, rekao je Puzović.

Pokrajinska administracija do sada nikada nije imala ovakav jedan plan zaštite životne sredine, a uskoro će biti donet i Akcioni plan i obezbediće se finansijska sredstva, kako bi se moglo početi sa njegovom implementacijom. Plan će se naći na sednici Pokrajinske vlade u narednih nekoliko nedelja, a do nove godine trebalo bi da se nađe na sednici skupštine Vojvodine gde će biti i zvanično donet.

Iako je Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine predstavio ovaj Nacrt Programa, još uvek nije sasvim jasno šta taj program konkretno podrazumeva, koje su njegove specifičnosti i na koji način će doprineti razvoju i zaštiti životne sredine za građane Novog Sada i Vojvodine.

Ovaj program tretira sve ključne medijume životne sredine na teritoriji Vojvodine. U programu su date polazne osnove problema, znači trenutno stanje, dati su uzroci tog stanja odnosno analizirane su pojedine sektorske politike i analizirane su i projektovane mere i to u tri segmenta: kratkoročne mere do 2020. godine, dugoročne mere u drugom periodu programa i kontinuirane mere koje će se realizovati za sve vreme trajanja projekta od 10 godina. Naravno, niko ne može da očekuje da ovaj program bude realizovan u praksi dok ne bude imao odgovarajuću stručnu, institucionalnu, političku i finansijsku podršku“, zaključio je Puzović za 021.

Međutim, kako implementacija određenih inovacija u našoj zemlji ponekad ne ide tako glatko, pogotovo što je našoj zemlji potrebno 11 milijardi evra da se stanje u životnoj sredini dovede na evropske standarde, postavlja se pitanje da li će za primenu ovog Programa biti potrebna neka dodatna edukacija ključnih aktera, neke dodatne akcije ili možda konkretnija politička podrška.

Autor i foto: 021.rs