Početna Gradske teme Novi Sad: Obuka za sudijske pripravnike

Novi Sad: Obuka za sudijske pripravnike

0

U Osnovnom sudu u Novom Sadu, završen je prvi ciklus obuke 55 sudijskih pripravnika, koja je sprovedena u vidu posebno osmišljenih predavanja, radionica i simulacija suđenja, s ciljem da se oni na najbolji način osposobe za budući samostalan rad u praksi.

Ceolokupna obuka prepoznata je i podržana od strane projekta “Unapređenje efikasnosti pravosuđa u Srbiji” koji finansira Evropska unija.

Obuka sudijskih pripravnika – volontera, kojih u novosadskom Osnovnom sudu, ima 55, podrazumevala je unapređenje nivoa njihovog znanja i veština u sudskoj praksi, a u prvoj etapi, posebna pažnja na radionicama bila je posvećena oblastima građanskog prava i parničnog postupka.

Pored sudija Osnovnog suda i njihovih pomoćnika koji sprovode obuku, kvalitetom prakse, veoma su zadovoljni i pripravnici, diplomirani pravnici, kojima će stečeno znanje i iskustvo i te kako pomoći za polaganje pravosudnog ispita, kao i za budući samostalan radu u struci. U ceo projekat uključila se i Pravosudna akademija.

A upravo zavidno znanje biće potrebno mladim pravnicima, koji su budućnost srpskog pravosuđa, da, ukoliko se odluče da izaberu te profesije, svim građanima, omoguće lakši pristup pravdi i unaprede rad sudova, naročito u pogledu skraćenja sudskih procedura i postupaka.

Ovakav vid inovacije i obuke, koja podrazumeva simulacije suđenja u kojima aktivno učestvuju pripravnici, u ovom trenutku, na nivou čitave zemlje, sprovodi se jedino u Osnovnom sudu u Novom Sadu. Kao rezultat toga, sud je izradio i prvi u seriji priručnika, kao prateći nastavni materijal za unapređenje nivoa znanja i veština pripravnika, a do kraja godine u planu su i radioncie iz oblasti radnog i krivičnog prava.

Izvor: RTV