Početna Gradske teme Novi Sad za jednakost devojaka i devojčica romske nacionalnosti

Novi Sad za jednakost devojaka i devojčica romske nacionalnosti

0

Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu Novog Sada, u partnerstvu sa Centrom za proizvodnju znanja i veština realizuje projekat “Novi Sad za jednakost devojaka i devojčica romske nacionalnosti” čiji je cilj podsticanje aktivnosti lokalne zajednice, usmerenih ka romskom stanovništvu radi sprečavanja diskriminacije, sa posebnim fokusom na devojčice, devojke i žene.

Tim povodom, u Skupštini Grada Novog Sada održana je uvodna konferencija Projekta kojoj je prisustvovala pomoćnica gradonačelnika Novog Sada Ljiljana Koković.

– Današnja konferencija ima za cilj uspostavljanje povoljnog lokalnog konteksta za realizaciju Projekta kroz povećanje vidljivosti projektnih aktivnosti i uključivanje relevantnih zainteresovanih grupa. Ovo je lep primer saradnje Grada, gradskih institucija, ustanova i organizacija civilnog društva na rešavanju zajedničkih problema gde svako u svom domenu delovanja može da doprinese zajedničkom cilju – izjavila je Ljiljana Koković napomenuvši da projekat, u vrednosti od 63.814,80 evra koji traje devet meseci, finansira Evropska Unija u okviru Programa “Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”.

Predstavnica Centra za proizvodnju znanja i veština Vesna Cvjetanović je ukazala na važnost terenskog rada, u okviru Projekta.

– Kroz ovu komponentu, naši radnici u neformalnim romskim naseljima Veliki Rit i Adice organizuju razvojno-stimulativne radionice, sa decom predškolskog uzrasta, kao i individualni, savetodavni rad sa devojčicama i devojkama romske nacionalnosti. Primetili smo da veliki broj dece ne zna srpski jezik koji upravo kroz radionice i neformalno druženje sa terenskim radnicima imaju priliku da savladaju i tako se pripreme za polazak u vaspitno-obrazovne ustanove – objasnila je Vesna Cvjetanović.

Projekat se odvija u četiri komponente, koje predstavljaju nastavak već započete intersektorske saradnje tokom prethodne tri godine:

1. Mere podrške romskim porodicama predškolske dece na terenu u neformalnim romskim naseljima radi uključivanja dece u predškolski sistem na ranijem uzrastu;

2. Koordinacija i podrška radu školskih timova za prevenciju osipanja u devet osnovnih škola u Novom Sadu u primeni mera prevencije osipanja i to kroz koordinaciju rada školskih timova za prevenciju osipanja dece iz obrazovnog sistema, pre svega devojčica romske nacionalnosti, i podrška saradnji škola sa drugim akterima u zajednici;

3. Preventivni edukativni i individualni savetodavni rad za devojčice i devojke romske nacionalnosti o partnerskom i porodičnom nasilju, ranim ugovorenim brakovima, i po potrebi individualni savetodavni rad;

4. Edukacija medija i Novosadske intersektorske mreže za decu o problemima porodičnog i partnerskog nasilja uključujući problem ranih ugovorenih brakova u romskoj populaciji, uz medijsku kampanju u javnosti.

Projekat se realizuje u okviru IPA programa Podrška EU inkluziji Roma “Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma – EU Support to Roma Inclusion Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion” koji sporovodi Stalna konferencija gradova i opština, a finansira Evropska Unija kroz IPA program 2016.

Izvor: NSU
Foto: Ilustracija/Pixaby