Početna Gradske teme Novi sistem prijave rođenja deteta

Novi sistem prijave rođenja deteta

0

ThinkstockPhotos-100902878

Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCV u Novom Sadu primenjuje novi sistem upravnih postupaka vezanih za rođenje deteta.
Uvođenjem “jedinstvenog upravnog mesta” za administrativne procedure, suština promena ogleda se u tome da roditelji mogu da odrede lično ime deteta, prijave prebivalište deteta i prijave dete radi zdravstvenog osiguranja, za vreme boravka u zdravstvenoj ustanovi. Bez popunjavanja formulara, bez odlaska kod matičara, besplatno, upisaće se i državljanstvo deteta. Takođe, roditelji neće morati da popunjavaju bilo kakav papirni obrazac, već će samo proveriti tačnost podataka već unetih u elektronske obrasce i, ukoliko su saglasni sa njima, potpisati ih kada ih odštampa ovlašćeno lice naše zdravstvene ustanove.

Dosadašnji postupak podrazumevao je da službenici Kliničkog centra Vojvodine nakon rođenja deteta, Službi matičara Grada Novog Sada proslede obrazac “prijava rođenja”, a roditelji bi, po otpustu, odlazili kod matičara radi određivanja ličnog imena deteta, preuzimanja Izvoda iz matične knjige rođenih, a potom i izvršavanja ostalih postupaka sa ciljem izdavanja zdravstvene knjižice i prijave prebivališta i državljanstva deteta.

Ovo se pred roditelje stavlja kao pravo i mogućnost, ali ne i kao obaveza, jer roditelji mogu da izaberu i dosadašnji način obavljanja kako pojedinih, tako i svih ovih upravnih procedura kod nadležnih organa na njihovim lokacijama.

Po završenom postupku opštinska odnosno gradska uprava besplatno dostavlja majci na kućnu adresu izvod iz Matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu deteta, a Republički fond za zdravstveno osiguranje obezbeđuje izradu i dostavu zdravstvene kartice takođe na kućnu adresu.

Mogućnost za obavljanje administrativnih obaveza kod rođenja deteta na Klinici za ginekologiju i akušerstvo roditeljima je pružena počev od 13.07.2016. i dosadašnja praksa pokazala je veliko zadovoljstvo među roditeljima, kako zbog uštede vremena i novca, tako i zbog dostupnosti službenika.

Autor: RTV
Foto: Guliver/ThinkstockPhotos