Početna Gradske teme Novosadske studentkinje neupućene u polno prenosive bolesti

Novosadske studentkinje neupućene u polno prenosive bolesti

7375-studenti

Klinički centar Vojvodine i Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novog Sada pod pokroviteljstvom Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada nastavljaju sa zdravstvenom edukacijom mladih iz oblasti reproduktivnog zdravlja.

U projektu “Moj ginekološki podsetnik” anketirano je 216 studentkinja Univerziteta u Novom Sadu iz oblasti reproduktivnog zdravlja, planiranja porodice, kontracepcije i seksualno prenosivih bolesti.

Rezultati istraživanja pokazali su da studentkinje nemaju dovoljno znanja iz oblasti seksualno prenosivih bolesti, ali istovremeno žele dodatne informacije. Stoga je u projektu održano pet edukativnih radionica sa eminentnim predavačima, a na osnovu rezultatata istraživanja sačinjena je edukativna brošura sa savremenim informacijama iz oblasti zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Rezultati ankete i edukativnih radionica pokazali su da je potreban kontinuiran rad na popularizaciji preventivnih ginekoloških pregleda, jer iako 90,7 odsto studentkinja zna da kod ginekologa treba ići preventivno i to jednom godišnje, samo 9,3 odsto ispitanica bilo je u Ginekološkom savetovalištu – kažu u Kliničkom centru Vojvodine.

Informacije o reproduktivnom zdravlju studentkinje najčešće dobijaju putem medija (48,1%) kao i od zdravstvenih radnika (26%). Postoji potreba za edukacijom i zdravstvenim prosvećivanjem studentkinja u cilju podizanja svesti o seksualno prenosivim bolestima, posebno o HPV infekciji kao glavnom faktoru rizika za rak grlića materice jer 55,6% studentkinja je stava da nisu dovoljno informisane o HPV infekciji i raku grlića materice, dok 92,6% ispitanih studentkinja izražava želju za dodatnim informisanjem putem predavanja i radionica.

Zdravstveno prosvećivanje bi pomoglo mladima da usvoje znanja, steknu veštine i razviju pozitivne stavove prema sopstvenoj i tuđoj seksualnosti i individualnosti. Akcenat treba staviti na funkcionalno učenje, kako bi ispitanice implementirale svoja znanja u praksi i na taj način dale doprinos smanjenju incidence neželjenih prekida trudnoće, polno prenosivih bolesti, kao i smanjenju morbiditeta i mortaliteta žena od raka grlića materice.

Rad na prevenciji kroz edukaciju, savetovališta i preventivne preglede jedan je od ključnih zadataka zdravstvene zaštite mladih i zaposlenih na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine.

Izvor: mojnovisad.com
Foto: mojnovisad.com