Početna Gradske teme Novosadski sud od početka godine kaznio 55 osoba zbog nasilja u porodici

Novosadski sud od početka godine kaznio 55 osoba zbog nasilja u porodici

Od početka godine u novosadskom Prekršajnom sudu po hitnom postupku kažnjeno je 55 osoba zbog nasilja u porodici.

Od 1. januara do 30. juna ove godine zaprimljena su 64 predmeta, odnosno zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv nasilnika. Rešeno je 59 predmeta, a doneto je i toliko presuda. Od toga u 55 predmeta su donete osuđujuće presude, u četiri slučaja oslobađajuće presude, a u jednom predmetu je izrečena opomena. U toku je rešavanje još pet slučajeva.

“Sudije su u slučajevima gde su donete osuđujuće presude izrekle 55 zatvorskih kazni i to u rasponu od pet do 60 dana. Najčešće je reč o kaznama od 15 do 40 dana zatvora”, navode u Prekršajnom sudu.

Kada je reč o starosnom dobu nasilnika, oni imaju između 30 i 50 godina života. Najmlađi kažnjeni ima 19 godina, nastariji 88, a u pitanju je žena koja je bila nasilna prema sestri.

Među onima koji su kažnjeni zbog nasilja u porodici preovladavaju muškarci i njih 55 je sankcionisano. Dve žene bile su nasilne prema vanbračnom partneru, jedna je bila nasilna prema roditeljima, a jedna prema sestri.

Izvor: Dnevnik, Novosti
Foto: Pixabay