Početna Gradske teme Obustavljen projekat nove škole na Novom naselju

Obustavljen projekat nove škole na Novom naselju

0

Izrada projekta za izgradnju nove škole u krugu kasarne Jugovićevo na Novom naselju za sada je stavljena na čekanje zbog brojnih nepravilnosti u postupku javne nabavke.

Naime, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki potpuno je poništila ovaj tender nakon zahteva za zaštitu prava koji je podneo jedan od ponuđača. Dok je podnosilac zahteva osporio konkursnu dokumentaciju u pogledu jednog dodatnog uslova u vezi sa kadrovskim kapacitetom, Komisija je pronašla još nekoliko nelogičnosti.

U konkursnoj dokumentaciji zahtevano je da jedan od četiri diplomirana inženjera arhitekture sa licencom za projektovanje arhitektonskih projekata, uređenje slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, mora da ima lične reference da je u poslednje tri godine kao glavni projektant izradio najmanje tri projekta za osnovne škole, od kojih je bar jedna bila minimalno 3.000 kvadrata. Ovde se pojavljuju dve nelogičnosti, od kojih je jedna ta što se referenca traži za fizičko lice, a ne za ponuđača, dok je druga ta što tako postavljen zahtev nije u vezi sa predmetom javne nabavke. Kako je podnosilac zahteva ocenio, “lice koje je izvršilo jedan projekat obrazovne ustanove, apsolutno je sposobno da izvrši i predmetne usluge”, a nejasno je i iz kog razloga je naručilac zahtevao da se prošli projekti odnose samo na osnovne, a ne i na srednje škole. Ponuđač koji je podneo zahtev Komisiji je, s tim u vezi, naveo da ne postoji nikakva razlika između projekta osnovne i srednje škole, pa da “takvim zahtevom u pogledu dodatnog uslova naručilac vrši diskriminaciju među ponuđačima”.

Ispitujući osnovanost ovog zahteva, Komisija je utvrdila ne samo da je naručilac imao puno pravo žalbe, već i druge nepravilnosti. Kako je navedeno u odluci Komisije, u Odluci o pokretanju postupka ovaj tender kategorisan je kao javna nabavka male vrednosti iako procenjena vrednost iznosi 5.750.000 dinara bez PDV-a, dok je granična vrednost nabavke male vrednosti pet miliona. Ono što je još u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama je to što je naručilac kasnije, u konkursnoj dokumentaciji, označio nabavku kao “otvoreni postupak”, dok je u njenim pojedinim delovima primenjivao pravila za postupke javnih nabavki male vrednosti.

U skladu sa svim utvrđenim, Komisija je naložila da se postupak u potpunosti poništi, kao i da naručilac, odnosno Osnovna škola “Dositej Obradović” iz Novog Sada mora da isplati nadoknadu u ukupnoj vrednosti od 142.500 dinara podnosiocu zahteva i njegovom advokatu na ime taksi za podneti zahtev za zaštitu prava i troškova advokata.

Još uvek se ne zna kada će se steći uslovi da se ponovo pokrene postupak javne nabavke.

Inače, u bloku gde bi ova osnovna škola kapaciteta od oko 600 đaka trebalo da se nalazi, planirana je i izgradnja vrtića za oko 300 mališana, atletskog stadiona i stambenih zgrada.

Izvor: 021
Foto: Pixabay