Početna Gradske teme Od danas izrada godišnjih karata za gradski prevoz

Od danas izrada godišnjih karata za gradski prevoz

Na prodajnim mestima JGSP „Novi Sad“ od danas počinje izrada godišnjih karata u gradskom i prigradskom saobraćaju po povlašćenim cenama za sve katetorije korisnika usluga prevoza koji su to pravo ostvarivali i 2018. godine, saopštavaju iz JGSP “Novi Sad”.

Cene karata ostale su iste kao i prošle godine, te je tako za kartu potrebno izdvojiti 1.650 dinara, dok izrada košta 375 dinara.

Od ove godine po povlašćenim cenama moći će da izrade karte i učesnici oružanih sukoba posle 17. avgusta 1990. godine i rata 1999. godine, koji imaju prebivalište i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada.

Kako se navodi u saopštenju gradskog prevoznika, godišnje karte mogu da izrade sledeće kategorije: slepa i slabovida lica, osobe obolele od paraplegije, distrofije i srodnih obolenja, cerebralne i dečije paralize, multiple skleroze i reumatoidnog artritisa, kao i pratioci osoba sa invaliditetom koje, u skladu sa aktom izabranog lekara, imaju pravo na pratioca, deca sa smetnjama u razvoju koja pohađaju osnovnu i srednju školu ili dnevni boravak i omladina sa invaliditetom koja pohađa dnevni boravak na teritoriji Grada Novog Sada, kao i pratioci za ličnu pomoć deteta angažovani na osnovu rešenja Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, ili na osnovu akta izabranog lekara ukoliko je pratilac roditelj ili član porodičnog domaćinstva. Kako iz JGSP-a navode, pratiocima navedenim osobama godišnja karta važi i kada se te osobe ne nalaze u vozilu.

Pravo na izradu karte po povlašćenim cenama imaju i osobe na dijalizi i sa transplatiranim organima koje koriste tuđu negu i pomoć, ratni, vojni invalidi i civilni invalidi rata, korisnici porodične invalidnine, kao i članovi porodica poginulih u oružanim sukobima posle 17. avgusta 1990. godine, učesnici oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine i rata 1999. godine koji imaju prebivalište i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada, ukoliko nisu ostvarili to pravo po drugom osnovu, izbegla, prognana i raseljena lica kojima je zbog teške bolesti potrebna češća kontrola lekara po kriterijumima gradskog organa nadležnog za zdravstvo i socijalnu zaštitu.

Kartu po povlašćenim cenama mogu izraditi i građani grada Novog Sada koji su stariji od 65 godina koji imaju prebivalište, odnosno boravište, na teritoriji Grada Novog Sada, dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv preko 50 puta – žene, odnosno 100 puta – muškarci, deca iz porodice sa troje i više dece, koja imaju prebivalište i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada na istoj adresi, do kraja redovnog školovanja, a najduže do 26 godine života, studenti sa invaliditetom na predlog Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom i osobe obolele od hemofilije, cistične fibroze i drugih retkih bolesti.

Podsećamo da su građani stariji od 65 godina dužni da zahtev podnesu lično i da prilože fotografiju formata kao za ličnu kartu i ne stariju od šest meseci, ličnu kartu na uvid ili popunjen zahtev koji se može dobiti na svim prodajnim mestima JGSP „Novi Sad“. Gotove karte moći će da se preuzmu tri dana nakon predaje zahteva, na istom mestu na kome je zahtev predat.

Za sve ostale kategorije korisnika, zahtevi za izradu godišnjih karata primaju se na šalterima blagajne na Međumesnoj autobuskoj stanici.

Iz GSP-a navode da se karte izrađuju na osnovu spiskova institucija, organizacija i udruženja kojima navedene kategorije građana pripadaju, za dobrovoljne davaoce krvi karte se prave na osnovu spiskova institucija kojima pripadaju, odnosno na osnovu uverenja Zavoda za transfuziju krvi o broju dobrovoljnih davanja krvi, a studentima sa invaliditetom i osobama obolelim od hemofilije, cistične fibroze i drugih retkih bolesti karte se izdaju na osnovu spiskova institucija, organizacija i udruženja kojima navedene kategorije korisnika pripadaju, ili na osnovu zdravstvene dokumentacije i potvrde od nadležne zdravstvene ustanove, ne starije od 6 meseci (original na uvid).

Izvor: Dnevnik
Foto: PIxabay