Početna Gradske teme Odbijena tužba Ilije Devića protiv Grada Novog Sada

Odbijena tužba Ilije Devića protiv Grada Novog Sada

0

Apelacioni sud u Novom Sadu odbio je žalbu Ilije Devića i potvrdio presudu novosadskog Višeg suda iz decembra 2017. godine kojom je tužba bivšeg vlasnika ATP “Vovjodina” u celosti odbijena.

Ovom tužbom Dević je tražio da mu Grad Novi Sad isplati preko 15 milijardi dinara na ime materijalne štete, kao i 50 miliona dinara na ime štete zbog psihičkih patnji i straha, nastalih kao posledica blokade računa i stečaja ATP “Vojvodine” čiji je bio vlasnik.

U saopštenju suda se kaže da je Dević, između ostalog, smatrao da je Novi Sad odgovoran za štetu koju je pretrpeo, navodeći da su ga njegovi predstavnici doveli u zabludu tako da je poverovao da će, kada investira svoj kapital u ATP “Vojvodina”, to privredno društvo moći normalno da posluje, radi i ostvaruje dobit, što se kasnije ispostavilo kao netačno, a u čemu je video odgovornost Grada.

Naknada materijalne štete koju je Dević tražio od Novog Sada odnosila se, između ostalog, na štetu nastalu u postupku privatizacije, štetu na ime izgubljene dobiti u ATP “Vojvodina”, štetu po osnovu dobiti od poslovanja autobuske stanice (prihodi od peronizacije, zakupa, iznajmljivanja reklamnog prostora i sličnog…), štetu po osnovu izgubljene dobiti od prodaje autobusa i mašina, kao i na štetu nastalu zbog oduzimanja njegove lične imovine.

Podsetimo da je Viši sud u Novom Sadu u decembru 2017. doneo presudu kojom je odbio u celosti zahtev Devića kao neosnovan i on je obavezan da Novom Sadu nadoknadi troškove sudskog postupka u iznosu od preko 3 miliona dinara.

U toj presudi je, između ostalog, bilo navedeno da Ilija Dević nije mogao od Grada Novog Sada potraživati opisanu štetu jer sa Gradom on lično nije bio ni u kakvom ugovornom, niti u vanugovornom pravnom odnosu, već je šteta nastala u postupku privatizacije pri čemu je on zaključio ugovor sa Agencijom za privatizaciju, a ne sa Gradom Novim Sadom, te je navedeno još nekoliko dodatnih razloga za odbijanje zahteva, među kojima je činjenica da nije dokazana visina štete, niti je zahtev za naknadu nematerijalne štete bio dovoljno opredeljen.

Sada je presudom Apelacionog suda, odbijajuća odluka Višeg suda u Novom Sadu potvrđena i postala je pravnosnažna.

Izvor: 021.rs
Foto: Wikipedia / Panonian