Početna Gradske teme Odeljenja za suzbijanje korupcije na novoj adresi

Odeljenja za suzbijanje korupcije na novoj adresi

0

Rekonstruisane prostorija u kojima su smeštena posebna odelјenja za suzbijanje korupcije pri Višem sudu i Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu nalaze se u delu zgrade na uglu Bulevara oslobođenja i Ulice Dimitrija Avramovića. Zgradu koja ima tri sudnice, istražne kancelarije za tužilaštvo, pisarnicu, arhivu u podrumu, tri ćelije i veći broj kancelarija i drugih prostorija, bez naknade je ustupila kompanija Srbijagas.

Prilikom obilaska prostorija gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je istakao da stvaranjem uslova za bolјi i kvalitetniji rad Odelјenja za suzbijanje korupcije država demonstrira odlučnost da se borba protiv korupcije vodi svakodnevno, sistemski i na zakonit i ustavom definisan način.

– Nadam se da će uskoro uslediti izgradnja nove Palate pravde, na uglu ulica Maksima Gorkog i Stražilovske, čime ćemo pobolјšati uslove rada zaposlenih u zgradi suda u Sutjeskoj ulici – rekao je gradonačelnik Vučević i poželeo zaposlenima u Odelјenju za suzbijanje korupcije uspešan rad i da nastave da se bore protiv onih koji krše zakon.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić istakao je da je u periodu od 2012. do 2019. godine, Ministarstvo pravde izgradilo ili rekonstruisalo preko 200.000 kvadrata prostora koji koriste sudovi i javna tužilaštva, sve u cilјu ulaganja u odgovornije i efikasnije pravosuđe.

– Borba protiv korupcije počiva na unapređenoj saradnji svih državnih organa, a sada kada u zasebnom prostoru imamo posebno obučene sudije i tužioce, možemo da kažemo da je institucionalni okvir za borbu protiv korupcije gotovo u potpunosti završen. Nastavlјamo da radimo na tome da što više pomognemo ovakvim državnim organima i da merimo njihove rezultate rada – rekao je Radomir Ilić.

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović je naveo da je uređenje cele zgrade na Bulevaru koštalo oko sedam miliona evra, a da uređenje prostora za Odeljenje za suzbijanje korupcije nije koštalo ni deset odsto od te sume, odnosno izašlo je oko pola miliona evra. Bajatović se naglasio da je Srbijagasu drago da je pomogao da pravosudni organi dobiju odgovarajući smeštaj. On je dodao i da će u narednom periodu i formalno biti obavljen prenos nekretnine sa Srbijagasa na Republiku Srbiju.

Bajatović je još rekao da će od sada jedni pored drugih biti Odeljenje za suzbijanje korupcije, Srbijagas, BIA i policija, dok su prekoputa prekršajni sudovi, čime ovaj deo Bulevara oslobođenja dobija na značaju i predstavlja takoreći “kvart pravde”.

Predsednik Posebnog odelјenja za suzbijanje korupcije Borivoj Pap izjavio je da je od početka marta 2018. godine, kad je Odelјenje u Novom Sadu počelo sa radom, do kraja januara tekuće, rešeno 325 predmeta.

– Ustupanjem na korišćenje novih prostorija i opreme, značajno su pobolјšani uslovi rada svih nosilaca pravosudnih funkcija i zaposlenih u posebnim odelјenjima Suda i Tužilaštva. To će doprineti efikasnosti rada, a uz podršku i saradnju svih državnih organa, značajno će doprineti borbi protiv korupcije – rekao je Pap.

Rukovodilac Posebnog odelјenja Vidak Daković naglasio je da se zahvalјujući adekvatnim uslovima rada mogu očekivati kvalitetniji rad i bolјi rezultati.

– Ovo tužilaštvo je od 1. marta 2018. godine do kraja 2019. godine, zaprimilo na rad od drugih tužilaštava i dobilo u postupanje novih, ukupno 4.300 predmeta. Iza ove brojke stoji prilјežan rad Tužilaštva i drugih organa koji sa njim sarađuju. Borba protiv korupcije nije jednokratan posao, već trajna kategorija koja mora uklјučiti sve državne organe, kao i saradnju i razumevanje građanstva – naglasio je Daković.

Izvor: novisad.com, 021
Foto: Grad Novi Sad, Ministarstvo pravde, NsHronika