Početna Gradske teme Određeni termini konkursnih rokova za upis studenata na Univerzitetu u Novom Sadu

Određeni termini konkursnih rokova za upis studenata na Univerzitetu u Novom Sadu

Na sednici održanoj elektronskim putem, Senat Univerziteta u Novom Sadu je doneo odluku o utvrđivanju termina konkursnih rokova za upis studenata na svim nivoima studija na Univerzitetu u Novom Sadu u školskoj 2020/2021. godini.

U prvom upisnom roku za osnovne i integrisane studije, prijava kandidata realizovaće se 24, 25. i 26. juna 2020. godine, dok će prijemni ispiti biti održani 30. juna, 1. jula i 2. jula 2020. godine. Završetak prvog upisnog roka planiran je za 22. jul 2020. godine. U drugom upisnom roku, prijava kandidata biće 1. i 2. septembra 2020. godine, a prijemni ispiti održaće se 3. i 4. septembra 2020. godine. Drugi upisni rok završava se 25. septembra 2020. godine.

Za upis u prvu godinu master, specijalističkih i doktorskih studija utvrđeni su krajnji termini za prijavu kandidata, i to u prvom roku do 19. oktobra 2020. godine, a u drugom roku do 30. oktobra 2020. godine.

“Na elektronskoj sednici Senata Univerziteta u Novom Sadu koja je održana 14. aprila 2020. godine utvrđeni su okvirni termini konkursnih rokova za upis nove generacije studenata na sve nivoe studija u školskoj 2020/21. godini. Nakon ove odluke, pojedinačni fakulteti koji su članice Univerziteta utvrdiće tačne termine za prijavu kandidata za polaganje prijemnih ispita, kao i tačne datume kada bi trebalo da se održi polaganje prijemnih ispita. Za osnovne i integrisane studije prvi upisni rok bi trebalo da počne 24. juna, a da se završi do 22. jula, dok bi drugi upisni rok počeo 1. septembra, a završio se 25. septembra. Međutim, postoje fakulteti koji će odstupiti od utvrđenih termina konkursnih rokova zbog specifičnosti prijemnog ispita, kao i zbog prethodne provere sposobnosti kandidata za upis na određene studijske programe. To su Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Akademija umetnosti, Pedagoški fakultet, kao i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, dok će termin održavanja prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu biti usklađen sa odlukom Zajednice medicinskih fakulteta Republike Srbije. Planirano je da se u prvu godinu svih nivoa studija u školskoj 2020/21. godini na Univerzitet u Novom Sadu upiše 15950 studenata, od čega bi za 8318 studenata školovanje bilo finansirano iz državnog budžeta, dok je 7632 mesta planirano za samofinansirajuće studente. Za osnovne i integrisane studije planirano je 9248 mesta, međutim, u ovom trenutku ne možemo govoriti o tačnom broju studenata koji će u narednoj školskoj godini moći da se upiše u prvu godinu studija, jer Pokrajinska vlada donosi konačnu odluku o broju studenata na pojedinačnim studijskim programima”, rekla je prof. dr Sanja Podunavac-Kuzmanović, prorektorka za nastavu Univerziteta u Novom Sadu.

Izvor: RTV
Foto: Pixabay