Početna Gradske teme Održana radionica “Mreža za smanjenje rizika od prirodnih nepogoda”

Održana radionica “Mreža za smanjenje rizika od prirodnih nepogoda”

0

a1

U Novom Sadu održana je radionica o načinu kako smanjiti rizik od prirodnih nepogoda. Projekat je prvi put realizovan u Novom Sadu, a podržan je od strane Pokrajisnkog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Pokrajinskog zavod za zaštitu prirode, Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu i JKP Vode Vojvodine. Pokrajisnki sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine prirustvovao je na ovom značajnom događaju.

Ako želimo da predupredimo katastrofe i negativne uticaje klimatskih promena i omogućimo da naše stanovništvo može da živi i funkcioniše normalno, moramo ozbiljnije da se ophodimo prema životnoj sredini“, izjavio je Slobodan Puzović sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

a2

Nedovoljna informisanost, nedostatak komunikacije, efikasne koordinacije zaduženih za vanredne situacije i nespremnost lokalnih zajednica, javljaju se kao neki od najvećih problema u situacijama prirodnih katastrofa, stoga je od velikog značaja uključivanje svih aktera i razvijanje modela i mehanizama za pružanje informacija građanima o rizicima u njihovoj životnoj sredini, na jednostavan i njima razumljiv način, poručeno je sa današnje radionice koju je “Arhus centar” Novi Sad organizovao za članice Mreže za smanjenja rizika od prirodnih nepogoda.

a

Mi sa ovim radionicama želimo preventivno da utičemo na buduće krizne situacije koje mogu da zadese naš grad, da prenesemo znanje stoga smo usmerili sve naše resurse i mreže na edukaciju. Na današnoj radionici razrađujemo nacrt projekta koji ćemo realizovati u 2016. godini kao i razrada plana za uspostavljanje budućeg centra za građane koji će biti besplatan za sve one koji žele da se aktivno uključe u rešavanju problema smanjenje rizikla od prirodnih katastrofa i edukuju se u ovoj oblasti. Veoma važno je da se svi umrežavama i time jačamo naš aktivizam“, rekla je Darija Šajn volonter Arhus centra Novi Sad.

a3

Od 2002. godine OEBS podržava Arhus centri širom sveta njihovo osnivanje i rad. Zadatak Arhus centara je da daju podršku vladama u sprovođenju Arhus konvenvcije, koja je spona između prava na zdravu životu sredinu i ljudska prava, a građanima pomažu u razumevanju i stvarivanju njihovih prava. OEBS je Mrežu oformljenu u Novom Sadu ocenio je kao dobar mehanizam za saradnju i smanjenje rizika od prirodnih katastrofa.

Veliku podršku Arkus centar je dobio od pokrajinske vlasti, a celoj akciji pridružilo se i osam civilnih ne vladinih organizacija sa teritorije Novog Sada.
Vođeni iskustvom od prošle godine kada je u maju nekoliko lokalnih sredina zbog obilnih padavina zadesilo vanredno stanje zbog poplava, navelo je članove Mreže za smanjivanje rizika od prirodnih nepogoda u Novom Sadu da rade na jačanju kapaciteta lokalnih vlasti i ostalih učesnika, kao i njihovo osnaživanje da postanu aktivni učesnici u promociji za smanjenje rizika od katastrofa.

Autor i foto: Ljiljana Kozarev