Početna Gradske teme Održana radionica „Pametni gradovi – aktivnosti i prilike“

Održana radionica „Pametni gradovi – aktivnosti i prilike“

radovi

Šef Kalncelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada dr Marijana Dukić-Mijatović prisustvovala je radionici pod nazivom „Pametni gradovi – aktivnosti i prilike“ u organizaciji Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada. Tom prilikom, u Skupštini Grada Novog Sada, održane su prezentacije „Horizont 2020 – okvirni program Evropske unije za istraživanje i inovacije 2014 – 2020, pregled, struktura, novine, prilike“, „Instrument za mala i srednja preduzeća“, i „Naučno-istraživački projekti (CLIPS, MobiWallet, Sociotal, WeLive) Grada Novog Sada, JKP Informatike, JGSP Novi Sad i kompanije DunavNet, i mogućnosti za saradnju u postojećim i budućim projektima“.

Cilj ove radionice je da približi koncept Pametnog grada što većem broju opština i otvori mogućnosti za saradnju u oblasti koja kroz osavremenjavanje lokalnih samouprava ima direktan uticaj na poboljšanje kvaliteta života građana.

radovi1

Tom prilikom, šef Kalncelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada dr Marijana Dukić-Mijatović istakla je da je od 2008. godine do danas, preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, kroz projekte od različitih donatora privučeno oko pet miliona evra.

Verujem da današnji skup potvrđuje proaktivnost Grada Novog Sada, kao i našu otvorenost prema novom, korišćenjem naprednih tehnologija i veština, kroz saradnju na svim nivoima. Kada to kažem, mislim na to da Novi Sad intenzivno radi na izgradnji identiteta Pametnog grada. Ovde, pre svega, koristi svoju snažnu bazu sa 50 000 novih studenata koji se godišnje upišu na neki od 14 fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, uz dodatnih 10 000 studenata sa osam privatnih fakulteta. Poslednjih godina Grad Novi Sad je potpisao nekoliko Sporazuma sa Univerzitetom i privatnim kompanijama za sprovođenje programa stručne prakse nezaposlenih lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanja za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme. Povezivanjem industrije i akademskih institucija, Grad Novi Sad utiče na generisanje tokova znanja između ova dva partnera. Još jedan dokaz da se Novi Sad pretvara u IT centar nalazi se i u činjenici da u njemu posluje više od 110 IT kompanija sa ukupnim godišnjim prihodom većim od 80 miliona evra, a kroz saradnju sa jednom od njih Grad trenutno učestvuje u nekoliko FP7, odnosno Horizon 2020 projekata: SOCIOTAL, WeLive, CLIPS, MobiWallet. Umrežavanje pametnih ljudi i ideja, dakle svih onih koji svet poimaju kao otvoreno mesto za primenu globalnih rešenja u vlastitoj sredini, je nova prilika za materijalizaciju ideja o tome kako pametna ekonomija, mobilnost, okruženje, pametni ljudi, život i pametno upravljanje mogu biti integrisani u ukupnu gradsku infrastrukturu – rekla je dr Marijana Dukić-Mijatović.

Upravljanje savremenim gradovima u kojima živi preko 50% svetskog stanovništva predstavlja izazov za svaku lokalnu administraciju i uslovljava njeno osavremenjavanje u smislu primene savremenih tehnoloških rešenja, novih modela rada i prilagođavanja potrebama građana i poslovnih subjekata. Grad Novi Sad od 2013. godine učestvuje u nekoliko naučno-istraživačkih projekata, iz programa CIP i FP7, i usvajanjem rešenja zasnovanih na savremenim tehnologijama postepeno usvaja koncept Pametnog grada. Prioriteti evropskog koncepta Pametnog grada su regeneracija i održivosti, tj. konstantno unapređenje usluga ka građanima i poslovnim subjektima korišćenjem savremenih metoda i tehnologija.

Autor: NsHronika.rs