Početna Gradske teme OPENS: Otvoren konkurs “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva“

OPENS: Otvoren konkurs “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva“

0

Omladinske prestonice Evrope Novi Sad uputila je poziv za učešće “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva“ koji će biti realizovan u periodu od oktobra do novembra 2020. godine.

Program je nastao kao jedan od mehanizama omladinske politike sa ciljem izgradnje novih i ulaganja u postojeće resurse civilnog sektora. Kroz podršku omladinskim organizacijama žele da istaknu značaj omladinskog rada i rada sa mladima, i na taj način stvore prostor za razmenu znanja, ideja i iskustava. Ukoliko posedujete entuzijazam, inicijativu i volju, ali vam nedostataje znanja, informacija, podrške, raspoloživih resursa, onda je ovo pravi program kako za vas, tako i vašu organizaciju.

Možda zvuči kao magični recept, ali kada se na jednom mestu sretnu veštine i iskustva uticajnih ljudi koje cenite sa jedne strane i želja za rastom, napretkom i učenjem sa druge, nastaje resurs centar koji odgovara na različite izazove u toku vašeg razvojnog puta. Na jednom mestu kada se okupe različiti omladinski akteri i stave na raspolaganje svoja znanja, vreme i resurse na taj način se stvaraju novi prostori za napredak i razmenu znanja unutar civilnog sektora.

Ukoliko želite da besplatno dobijete priliku da aktivno, u kontinuitetu radite sa ljudima koji imaju ekspertizu iz različitih oblasti i sa njima podelite izazove sa kojima se suočavate, a oni sa vama sopstvene uvide i dođete do zajedničkih rešenja, u nastavku teksta vam nudimo detaljnija objašnjenja o programu.

ŠTA JE “JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA?”

“Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva” je jedinstveni mentorski program koji obezbeđuje kontinuitet i kvalitet programa organizacija civilnog društva. Kreiranjem programa koji osnažuju i razvijaju aktere civilnog sektora obezbeđuje se pružanje kontinuiranih usluga i programa koji odgovaraju na potrebe mladih.

Ovaj program podrazumeva ulaganje u mlade članove i zaposlene u organizacijama civilnog sektora i podržavajući njih poboljšava se kontinuitet i kvalitet programa koji odgovaraju na potrebe mladih.

Često slušamo o važnosti uključenosti mladih u procese donošenja odluka. Da bi što veći broj mladih uzeo aktivno učešće u tom procesu, važno je podržati rad organizacija civilnog sektora, te osnažiti njihovu ulogu u izgradnji kapaciteta i razvijanja kompetencija mladih.

Na ovaj način mladi se pripremaju za aktivno učešće u društvenom, kulturnom, političkom i ekonomskom životu u njihovoj lokalnoj zajednici i šire.

Program pruža mogućnosti za lični i profesionalni razvoj lidera u oblasti rada sa mladima i prepoznaje mentorstvo kao metod doživotnog učenja i razmene znanja i iskustva između etabliranih stručnjaka, mentora, i budućih profesionalaca, odnosno mentija.

Putem učešća u programu “Jačanje kapaciteta omladinskih organizacija” kreira vam se prostor za napredak i rad na sebi, jednomesečna mentorska podrška, rad na konkretnim tematskim oblastima i povezivanje sa drugim angažovanim i aktivnim učesnicima. Program aktivno gradi, okuplja i podržava zajednicu motivisanih i odgovornih pojedinaca koja doprinosi razvoju civilnog sektora.

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

Program podazumeva mentorsku podršku u pet različitih oblasti i za svaku oblast biće dostupan po jedan mentor, koji će u svom timu imati do pet učesnika (mentija/mentina) koji mogu biti članovi registrovanih udruženja u APR-u ili omladinskih organizacija registrovanih pri Ministarstvu omladine i sporta.

Mentori koji su angažovani u ovom programu imaju iskustva iz različitih oblasti (organizaciona kultura, direktan rad sa mladima, komunikacija sa institucija, marketing i odnosi sa javnošću, uključivanje mlade u procese donošenja odluka) i prepoznati su kao lideri u određenim oblastima razvoja organizacija.

Za učešće u programu biće izabrano 25 mentija/mentina u grupama od po pet, koji će raditi sa jednim izabranim mentorom

Učesnici (mentije/mentine) koji će imati prednost pri selekciji članovi/zaposleni/ volonteri i aktivisti angažovani u okviru udruženja:

 • uzrasta od 15 do 30 godina)
 • iz ruralnih i manjih sredina
 • koja do sad nisu imali iskustvo učešća u mentorskim programima
 • koja su registrovana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza koja se vodi pri Ministarstvu za omladinu i sport
 • koja prepoznaju prostor za unapređenje i imaju potrebu za dodatnim razvojem

Šta mentiji/mentine dobijaju od programa?

 • Izgradnja novih i ulaganja u postojeće resurse mentija/mentina
 • Prostor za razmenu znanja, ideja i iskustava
 • Veštine i iskustva stručnih ljudi iz konkretne tematske oblasti
 • Ulaganjem u razvoj mentija/mentina, jačamo kontinuitet i kvalitet programa i razvijamo konkretne oblasti delovanja udruženja
 • Osposobljenost za preuzimanje aktivnih uloga u oblastima delovanja udruženja
 • Umrežavanje i sticanje kontakata sa stručnim ljudima iz civilnog sektora

Tematske oblasti i specifični ciljevi?

 • Webinar “Organizaciona kultura i prenos organizacionog znanja” – Beogradska otvorena škola
 • Webinar “Kvalitet i standardi usluga za mlade” – Centar za omladinski rad
 • Webinar “Marketing strategija i kreiranje brenda” – Cinema city
 • Webinar “Uključivanje mladih u proces donošenja odluka” – BalkanIdea Novi Sad
 • Webinar “Saradnja sa institucijama i međunarodnom mrežama/ agencijama” Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije

Odabrani mentiji će kroz program imati priliku da se suoče sa izazovima pred kojima stoje uz podršku iskusnih stručnjaka, zatim kroz niz radionica iz: organizacione kulture, omladinskog rada, marketinga, uključivanja mladih u procese donošenja odluka i saradnje sa institucijama.

Najveću vrednost programa za učesnike (mentije/mentine), predstavlja jednomesečna podrška mentora, dokazanog profesionalca, koga tim OPENS-a bira u odnosu na potrebe, ciljeve i izazove koje mentiji/mentine navedu u prijavi.

Ko su mentori i šta im je uloga?

Mentor u ovom procesu je osoba koja će mentije i mentine voditi kroz razvojni proces, pomoći im da odabranu oblast usavrše, da odgovore na pitanja i podstaknu nova i da kao krajnji cilj unaprede sebe i svoje udruženje.

 • “Organizaciona kultura i prenos organizacionog znanja” – mentor ispred Beogradske otvorene škole biće Jovana Božičković, mlada projektna menadžerka i ekspertkinja u polju organizacionog menadžmenta u neprofitnom sektoru;
 • “Kvalitet i standardi usluga za mlade” – mentor ispred Centra za omladinski rad biće Dajna Marinković, mlada omladinska radnica i aktivistkinja sa bogatim iskustvom u direktnom radu sa mladima;
 • “Marketing strategija i kreiranje brenda” – mentor ispred organizacije Cinema city biće Miloš Ignjatović, ekspert u polju marketinga i brend menadžmenta, sa primenjenim znanjem u neprofitnom sektoru;
 • “Uključivanje mladih u proces donošenja odluka” – mentor ispred organizacije BalkanIdea Novi Sad biće Zoran Milošević, izvršni direktor, mladi aktivista i omladinski radnik, sa velikim iskustvom u radu sa mladima i njihovoj aktivnoj participaciji;
 • “Saradnja sa institucijama i međunarodnom mrežama/ agencijama” – mentor ispred Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije biće Biljana Vukosavljević, direktorka organizacije, sa značajnim iskustvom u polju diplomatije, odnosa sa institucijama i izgradnjom kontakata u međunarodnom okruženju.

Glavni kriterijumi po kojima ćemo birati buduće mentije/mentine su:

 • Značaj dosadašnjeg doprinosa u oblasti omladinskog aktivizma, rada sa mladima i delovanja u nevladinim sektoru. Ovde je akcenat na pokrenutim inicijativama, realizovanim projektima, a posebno cenimo aktivnosti, projekte i prakse koje pokazuju tvoju ličnu inicijativu, bile one volonterske, neformalne, u okviru organizacije, institucije, tima ili tebe kao pojedinca.
 • Inovativnost u pristupu i praksama. Kroz ovaj kriterijum vrednujemo tvoju želju za istraživanjem novih pristupa u radu sa mladima, bilo da se radi o načinima rada u okviru organizacije, inovativnih ideja i pristupa organizacije u radu sa ciljnom grupom, kako organizovati aktivnosti, komunicirati svoje ideje i kako unaprediti saradnju sa relevantnim akterima unutar i van sektora.
 • Posvećenost razvoju omladinskog sektora u skladu sa savremenim društvenim izazovima i trendovima. Kroz ovaj kriterijum vrednujemo pojedince, organizacije, čije ideje i projekti povezuju aktivizam omladinskih organizacija sa savremenim društvenim izazovima, odgovaraju na realne potrebe zajednice i na taj način postaju akteri društvenih promena.

Šta su odgovornosti i obaveze izabranih mentija?

Učešće u programu podrazumeva raspoloživost mentija/mentina u periodu od 22.10. do 25.11. 2020. godine, sa obaveznim prisustvom na sva tri susreta sa mentorima.

Kako bi program doprineo mentijima na najkvalitetniji način, od mentija se očekuje da se viđaju sa mentorom jednom u dve nedelje putem online susreta na ZOOM platformi, održavaju i razvijaju komunikaciju sa mentorom i budu proaktivni u tom odnosu, da se proaktivno pripremaju za sastanke sa mentorima (spremiti pitanja, ukazati na izazove..) kao i za druge aktivnosti u okviru programa, da prisustvuju i aktivno učestvuju na susretima koji se održavaju jednom u dve nedelje.

Svi događaji održavaće se online, putem ZOOM platforme.

Učešće u programu je besplatno. LINK za online prijavu.

Izvor: nsuzivo.rs/OPENS
Foto: OPENS