Početna Gradske teme Osam miliona za gradnju pešačkih staza na teritoriji MZ Rumenka

Osam miliona za gradnju pešačkih staza na teritoriji MZ Rumenka

0

Gradnja pešačkih staza na teritoriji MZ Rumenka mogla bi da počne krajem marta, budući da je Gradska uprava za građevinsko zemljište nedavno raspisala tender za taj posao.

U tom prigradskom naselju predviđeno je asfaltiranje pešačkih staza duž Partizanske ulice i Kasačkog puta, dužine oko 560 metara.

Procenjena vrednost javne nabavke je osam miliona dinara, bez PDV-a, a radovi će trajati tri meseca (90 dana).

Projektom je inače obuhvaćeno šest parcela, koje su po podacima Katastra u državnoj i javnoj svojini. Ulica kisački put pripada sekundarnoj mreži saobraćajnica, dok je Partizanska, kao deo trase državnog puta IIA-113, deo primarne gradske mreže.

Po projektu firme “GMP Gramont-NS” predviđene su staze širine 1,6 metara. Objašnjeno je da staza duž Partizanske ulice, počinje u raskrsnici s Kosovskom i planirana je s desne strane ulice. Staza je trasirana neposredno uz ivicu kolovoza, jer je put Rumenka – Vrbas na toj deonici izgrađen na nasipu, čija se kosina praktično spušta do stambenih objekata. Projektanti navode da će po nalogu investitora, kako bi se izbeglo proširenje nasipa, staza biti realizovana u širini 1,60 metara, bez proširenja za osiguranje slobodnog profila kolovoza. Iz tog razloga i zbog bezbednosti pešaka, biće postavljena elastična odbojna ograda sa rukohvatom, te zaštitna ograda za pešake, sa strane nasipa.

U zoni pešačkih prelaza su projektovani oboreni ivičnjaci, a na kraju staze, uz put Rumenka – Vrbas, predviđeno je uklapanje u pešački plato okretnice za autobuse.

Odvodnjavanje će biti rešeno površinski, na zelenu površinu između staza i kolovoza, s, kako je objašnjeno, manjim upijajućim kanalima gde je to neophodno.

U sklopu pripremnih radova, biće uklonjeno svo šiblje i drveće na trasi staza, kao i delovi ograda koje prelaze regulacionu liniju, ali i instalacije, stubovi javne rasvete i saobraćajni znakovi.

Ponude na tender Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije podnose se do 4. februara, a 40 dana nakon toga biće doneta odluka o dodeli ugovora ili pak obustavi postupka. Imajući u vidu sve rokove, te vreme neohodno za uvođenje odabranog izvođača u posao radovi bi mogli da počnu do kraja marta.

Izvor: Dnevnik
Foto: JKP Put