Početna Gradske teme Otvoren konkurs za stručnu praksu u javnim preduzećima

Otvoren konkurs za stručnu praksu u javnim preduzećima

nezaposleni

Univerzitet u Novom Sadu i Grad Novi Sad raspisali su konkurs za univerzitetski program profesionalne prakse za 2015. godinu koji će se realizovati u gradskim upravama i službama, javnim i javnim komunalnim preduzećima, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Grad Novi Sad.

Konkurs je otvoren do 10. maja, a stručna praksa, u trajanju od šest meseci, počinje tokom juna.
Osnovni cilj programa je da se studentima završnih godina fakulteta u Novom Sadu pruži prilika da se neposredno upoznaju s radom gradskih uprava, institucija, javnih komunalnih preduzeća i da steknu potrebno radno iskustvo za obavljanje poslova, kao i osposobljenost za praktičnu primenu stečenih teorijskih znanja u realnom radnom okruženju.
Od studenata se očekuje da izvršavaju određene jednostavnije zadatke u okvirima uobičajenog rada gradskih službi i preduzeća, a biće angažovani po 25 sati nedeljno po utvrđenom rasporedu. U skladu s principom jednakih mogućnosti, ohrabruju se osobe ženskog pola, pripadnici nacionalnih manjina kao i osobe s invaliditetom da se prijave na konkurs. Za obavljanje prakse ne postoji novčana nadoknada.
Selekciona komisija će, na osnovu podnete dokumentacije, a u skladu s iskazanim potrebama i biografijama prijavljenih, odabrati kandidate za profesionalnu praksu.
Dodatne informacije o konkursu mogu se pregledati na internet-prezentaciji Univerziteta u Novom Sadu www.uns.ac.rs ili na www.razvojkarijere.uns.ac.rs, kao i na interent-prezentaciji Grada Novog Sada www.novisad.rs (konkursi), ili na telefon 021/485-2041.

Autor i foto: 021.rs