Početna Gradske teme Otvoren konkurs za upis na studijski program “Rodne studije”

Otvoren konkurs za upis na studijski program “Rodne studije”

univerzitet

U okviru Univerziteta u Novom Sadu, Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisiplinarne studije i istraživanja (ACIMSI) otvorila je konkurs za upis na studijski program “Rodne studije”, na nivou master akademskih studija i doktorskih akademskih studija.
Na nivou master akademskih studija, za program “Rodne studije” otvoreno je ukupno 15 mesta, od čega na budžetu 3 mesta i 12 samofinansirajućih. Školarina iznosi 66.000 dinara.

Kandidati treba da imaju završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine i stečenih 240 ESPB iiz oblassti društveno-humanističkih nauka.

Prijavljivanje kandidata obaviće se u periodu od 14. septembra do 9. decembra.

Na nivou doktorskih akademkih studija, za program “Rodne studije” otvoreno je ukupno 7 mesta – 1 mesto na budžetu i 6 samofinansirajućih. Školarina za ovaj program iznosi 120.000 dinara.

Kandidati za doktorske studije treba da imaju ostvarenih najmanje 300 ESPB, i to 240 ili 180 na osnovnim studijama iz oblasti u polju društveno-humanističkih nauka i 60 ili 120 na master akademskim studijama iz interdisciplinarnih rodnih studija, interdisciplinarnih ili monodisciplinarskih studija iz oblasti u polju društveno-humanističkih nauka. Prosečna ocena kandidata i na osnovnim i na master studijama mora biti najmanje 8.

Pravo da konkurišu na ovaj program imaju i kandidati koji su stekli naučni stepen magistra nauka, i to iz oblasti rodnih studija, lingvistike, filologije, književnih nauka, komunikologije, žurnalistike, sociologije, prava, pedagogije, psihologije, istorije, filozofije, teologije.

Autor: RTV