Početna Gradske teme Otvoreno Savetovalište za osobe sa intelektualnim invaliditetom i njihove porodice

Otvoreno Savetovalište za osobe sa intelektualnim invaliditetom i njihove porodice

0

Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u Vojvodini je u martu pokrenuo Savetovalište za osobe sa intelektualnim invaliditetom i njihove porodice.

Ovo savetovalište pružiće adekvatne i pravovremene informacije i savete porodicama dece i odraslih sa intelektualnim invaliditetom o njihovim pravima i načinima ostvarivanja prava, kao i kroz pružanje psihološke i defektološke podrške.

Svi zainteresovani se mogu obratiti Savetovalištu od 1. aprila 2021. godine na telefon 021/444-219 radnim danima u periodu od 10 do 12 časova, a dobiće odgovor u roku od 24 sata.

Kroz multidisciplinarni pristup rešavaće se problemi porodica odnosno osoba sa intelektualnim invaliditetom, pomoći da se savladaju prepreke sa kojima se porodice i osobe sa intelektualnim invaliditetom suočavaju u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja i drugim relevantnim oblastima.

Savetovalište će pružati savetodavno-edukativnu i informativnu podršku u ostvarivanju prava osoba sa intelektualnim invaliditetom, a sve u cilju osnaživanja radi uključivanja u sve oblasti društvenog života.

Takođe, Savetovalište će ostvariti saradnju sa institucijama u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, civilnim sektorom kako bi pružilo konsultativnu podršku profesionalcima u ovim sistemima i radilo na unapređenju međusektorske saradnje u podršci osobama sa intelektualnim invaliditetom i njihovim porodicama.

Usluge Savetovališta su namenjene svim porodicama i pojedincima (roditeljima, starateljima, hraniteljima, srodnicima i osobama sa intelektualnim invaliditetom) koji imaju potrebu za podrškom.

Broj telefona saveza je 021/444-219, a mejl je mnro.voj@gmail.com.

Izvor: 021
Foto: Pixabay