Početna Gradske teme Peticija na Prirodno-matematičkom fakultetu zbog novih nameta

Peticija na Prirodno-matematičkom fakultetu zbog novih nameta

0

Deo studenata Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu pokrenuo je onlajn peticiju jer je fakultet od ove školske godine uveo naplatu prenošenja svih nepoloženih ispita i to po bodu, što bi studente moglo da izađe i po 5.000 dinara po predmetu.

Osim naplate prenošenja, PMF je studente obavezao da ponovo slušaju te iste predmete, uz ukidanje svih ranije položenih predispitnih obaveza poput kolokvijuma i radova.

Kolegijum fakulteta je, navodi se u obaveštenju Studentskog parlamenta ove ustanove, odbio da razmatra mogućnost moratorijuma za studente, koji je parlament predložio kao meru olakšice brojnim studentima.

Poštovanje zakona

“Studenti PMF-a iskazuju svoje nezadovoljstvo i traže odlaganje zakona o ponovnom slušanju i plaćanju ispita. Odnosno, traži se odlaganje od godinu dana Zakona koji je donesen 2017. godine i koji tereti da se već odslušani predmeti ponovo slušaju i ponovo plate. Neetički i nekorektno je da u toku procesa studiranja studentima bude izmenjen zakon – zbog situacije sa SARS-CoV-2 nastava je izdeljena po blokovima, kvalitet nastave je redukovan, materijali se dobijaju u vidu prezentacija i PDF formata, a nagoveštavaju nam da se i potencijalno neke od vežbi mogu održavati online što se sve direktno kosi sa potrebom za plaćanje predmeta. Zbog broja studenata koji treba ponovo da slušaju pojedine predmete, zbog broja predmeta koji treba ponovo da se slušaju u toku jednog semestra po blokovima, zbog svih predispitnih obaveza za koje će nas ponovo teretiti i zbog kapaciteta ljudi koje amfiteatri i vežbaonice mogu da prime u doba epidemije smatramo ovo potpuno nepraktičnim, neizvodljivim i suvišnim – zbog ovogodišnje situacije sa korona virusom, nepovoljne finansijske situacije zbog iste i neizvesnog daljnjeg toka epidemije nismo u mogućnosti da platimo već pomenuti tip troška”, navodi se u peticiji dela studenata.

Kako se dodaje, studentima je velik trošak i prijava ispita (2,000 dinara), a navode i da je samo Ministarstvo prosvete “dalo preporuku da se preispitaju uslovi za upis viših godina studija i da se prilagode uslovi i kriterijumi za upis u otežanim uslovima održavanja nastave i učenja”.

“Napominjemo da nećemo da odustanemo od inicijative ukoliko ne dođe do povoljnog ishoda za studente”, navodi se na kraju peticije.

Jedna studentkinja kaže da “bez obzira na vanredne sednice i vrlo glasnu pobunu studenata, PMF gleda samo svoj interes: da uzme od nas što više para”.

“Moram napomenuti da se ovo pravilo ne odnosi na druge fakultete, iako PMF govori o tome da oni postupaju po zakonu. Ni FTN, ni Medicinski fakultet ne obavezuje svoje studente da ponovo plaćaju i slušaju nepoložene ispite”, navodi ova studentkinja.

Nova pravila mogu se pronaći u Pravilima studiranja za studente Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta. Kako se navodi u članu 20, student koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do početka naredne školske godine, odnosno do početka nastave iz tog predmeta u narednoj školskoj godini, upisuje isti predmet. Takođe, ispunjene predispitne obaveze važe samo do početka nastave iz tog predmeta u narednoj školskoj godini.

U članu 19a, navodi se da se na studente koji su poslednja godina studija i na budžetu “ne primenjuju odredbe člana 20 Pravila, odnosno student ne sluša zaostale predmete ali overava semestre i polaže ispite u redovnim ispitnim rokovima”, čime se suštinski diskriminišu studenti na budžetu i oni koji sami finansiraju svoje studije.

Ovaj član pravila je nastao na osnovu člana 102 Zakona o visokom obrazovanju, čije izmene su stupile na snagu.

Inicirani voljom i rastućim nezadovoljstvom naših studenata povodom primene novog Zakona o visokoškolskom obrazovanju koji predviđa ukidanje apsolventskih rokova i ponovni upis prenešenih ispita, tražili smo hitan sastanak sa organima Prirodno-matematičkog fakulteta”, obavestio je Studentski parlament studente na Fejsbuk stranici. Kako dodaju, tražili su moratorijum od godinu dana na odluku da se preneseni ispiti plaćaju po ESPB bodu jer bi to, kako veruju, dovelo do stabilizacije cele situacije. Međutim, skoro mesec dana kasnije, obavestili su studente da molba nije prošla – kolegijum PMF ju je odbio “zato što nije u skladu sa zakonom o visokoškolskom obrazovanju te se kao takva nije ni našla na nastavno-naučnom veću fakulteta”.

PMF: To nije pravilo naše ustanove, već zakon

Prirodno-matematički fakultet poštuje i primenjuje tačno ono na šta Zakon o visokom obrazovanju upućuje, kaže dekanica ustanove prof. dr Milica Pavkov Hrvojević.

“Činjenica je da to nije pravilo naše ustanove, već konkretno definisan član u spomenutom Zakonu (Pravila studija, član 102.), koji predviđa ponovno plaćanje boda kod ponovljenog slušanja predmeta. No, budući da se uvek trudimo da našim studentima omogućimo najbolje moguće uslove, u četvrtak 22. 10. 2020. će se održati već zakazano vanredno Nastavno-naučno veće, na kom će jedina tačka dnevnog reda biti razmatranje Molbe Studentske konferencije Univerziteta o smanjenju kriterijuma uslova studiranja u 2020/21 godini od 19. 10. 2020”, navodi Pavkov Hrvojević.

Ovakve izmene u pravilima koje su stupile na snagu na Prirodno-matematičkom fakultetu upućuju na zaključak da ostali fakulteti, suštinski, ne poštuju zakon time što ne naplaćuju ove dodatne troškove studiranja.

Izvor: 021
Foto: Wikipedia