Početna Gradske teme Plan dela Veternika omogućiće legalizaciju sagrađenih objekata

Plan dela Veternika omogućiće legalizaciju sagrađenih objekata

0

Plan koji se odnosi na Veternik (deo južno od Novosadskog puta, a severno od Ulice Miloša Petrovića u krajnje istočnom delu zone centra naselja) omogućiće ozakonjenje sagrađenih objekata, kao i njihovo legalno priključenje na gradsku komunalnu infrastrukturu.

S obzirom na stanje na terenu, odnosno na postojeće objekte, odlučeno je da se oni zadrže, ali uz stvaranje uslova za izgradnju novih stambenih objekata i poslovnih zgrada. Ostavlja se mogućnost izgradnje objekata namenjenih školstvu i zdravstvu.

U središtu bloka moguće je formirati parcelu koja izlazi na javnu površinu i koja bi bila za sportsko-rekreativne sadržaje.

Kako bi se realizovala rekonstrukcija saobraćajnica, potrebno je rešiti vlasničke odnose, koji su u ovom naselju velikim delom nejasni.

U okviru plana detaljne regulacije definisani su i uslovi izgradnje koji preporučuju jednospratnice, sa prizemljem i potkrovljem ili dvospratnice sa ravnim krovom. Podrumi i sutereni su dozvoljeni, ali se ne preporučuju zbog visokog nivoa podzemnih voda.

Stanje na terenu što se tiče zelenila neće se mnogo promeniti zbog skromne širine ulica, pa će tako najveći deo ukupnog fonda zelenila i dalje činiti dvorišta porodičnih kuća, dok je u pojedinim ulicama moguće zasaditi jednostrane drvorede.

Poseban akcenat u planu stavljen je na biciklistički saobraćaj, jer su biciklističke staze u Veterniku važan deo sistema povezivanja sa gradom i zajedno sa gradskim, formiraju lokalnu mrežu. Naglašena je potreba za realizacijom započetih i izgradnjom novih biciklističkih staza.

Prostor na koji se plan odnosi je delimično izgrađen, a najvećim delom su tu porodične kuće. Iako postoje instalacije električne i telekomunikacione infrastrukture, kao i instalacije gasa, one su uglavnom realizovane bez dokumentacije. Kuće su takođe bespravno priključene na vodovod.

Izvor: 021
Foto: Ilustracija/Pixabay