Početna Gradske teme Plan upravljanja Petrovaradinskom tvrđavom nije predstavljen javnosti ni godinu dana nakon roka...

Plan upravljanja Petrovaradinskom tvrđavom nije predstavljen javnosti ni godinu dana nakon roka za izradu

“Program i plan upravljačkog modela Petrovaradinske tvrđave” za koji je Grad Novi Sad sklopio ugovor sa kompanijom “Horwath HTL” još uvek nije predstavljen javnosti.

Ugovor sa ovom konsultantskom firmom, kao jedinim ponuđačem na tenderu, zaključen je u julu 2018. godine, a prema ugovornim obavezama dobavljač se obavezao da ovu uslugu izvrši do 30. novembra iste godine, i to za 3.650.000 bez PDV-a. Više od godinu dana nakon što je rok istekao, građanima Novog Sada nije predstavljeno šta su platili. Ni na zvaničnom sajtu firme “Horwath HTL” među projektima u portfoliju se ne navodi Petrovaradin.

Pitanja u vezi sa fazom u kojoj se izrada modela nalazi i razlogom iz kog nije predstavljen javnosti poslata su na adresu Grada Novog Sada još 18. decembra prošle godine, ali su i posle skoro mesec dana ostala bez odgovora. Odgovori nisu stigli ni od predstavnika firme “Horwath HTL”.

Ista firma, zajedno sa Prirodno-matematičkim fakultetom iz Novog Sada, ove godine je dobila ugovor za “Izradu turističkog brendiranja AP Vojvodine sa programom promotivnih aktivnosti” vredan 11.880.000 dinara.

Kako je 2018. godine pisalo u konkursnoj dokumentaciji, model upravljanja Petrovaradinom je trebalo da predstavlja paket predloga kojim bi se uspostavio sistem za dugoročno rešenje upravljanja i gazdovanja prostorom Tvrđave. Dugoročno upravljanje traži se sa ekonomskog, finansijskog i pravnog aspekta, a tražila se i održiva zaštita i unapređenje turističko-kulturno-istorijske celine “Gornja i donja tvrđava sa Podgrađem”.

U konkursu je navedeno i nekoliko ciljeva izrade Modela i Studije za Petrovaradinsku tvrđavu, kao što su koordinacija aktivnosti pravnih lica u vezi sa korišćenjem i razvojem Tvrđave. Takođe, cilj je bio da se koordiniše razvoj projekata kojim se štiti i unapređuje Petrovaradinska tvrđava i njena turistička infrastruktura i upravljanje građevinskim zemljištem.

Po izradi javnost je trebalo da bude upoznata sa stanjem zaštite životne sredine i kulturnih dobara.

Podsetimo da od 1992. godine, kada je ukinuto JP “Petrovaradinska tvrđava”, o ovom spomeniku kulture brine više gradskih preduzeća, uprava i službi, što je u nekim situacijama stvaralo konfuziju oko toga šta je u čijoj nadležnosti, što je pitanje na koje je ovaj Plan i program trebalo bar delimično da odgovori.

U 2017. godini Grad je formirao radnu grupu koja se sastoji od predstavnika lokalne i pokrajinske vlasti sa ciljem da se predloži model upravljanja. Članovi grupe sastajali su se nekoliko puta od osnivanja, bez naročitih rezultata.

U međuvremenu, Petrovaradinska tvrđava i njeno podgrađe ostaju prepušteni brojnim interesnim stranama.

Izvor: 021
Foto: Ilustracija/Pixabay