Početna Gradske teme Planira se uređenje prostora za socijalno ugrožene u Bangladešu

Planira se uređenje prostora za socijalno ugrožene u Bangladešu

0

Plan lokaliteta Bangladeša, kojim je predviđeno uređenje prostora za socijalno ugrožene, koji već tu stanuju, nalazi se na javnom uvidu.

Površina lokaliteta je 6,3 hektara, a u pitanju je građevinsko zemljište u ataru, u blizini Sajlova. Naselje Bangladeš je nastalo 1972. godine, intervencijom Centra za socijalni rad kada je u jednoj romskoj koloniji, posle požara, 100 porodica preseljeno na bivšu farmu ove institucije. Prostor je tada adaptiran za stanovanje.

Međutim, kroz decenije, prvobitna struktura naselja je znatno izmenjena brojnim nelegalnim dogradnjama, u najvećoj meri izvedene od nekvalitetnog materijala, te je novim planom predviđeno njihovo rušenje. U ovom naselju živi 256 osoba u 55 objekata, pokazao je izveštaj Gradske uprave za inspekcijske poslove iz 2017. U Bangladešu dominiraju petočlana domaćinstva, ali ima i onih sa 12 članova.

“Površina po glavi stanovnika je narasla sa osam na 10 kvadratnih metara, što je i dalje nezadovoljavajuće, jer je to patološki minimum koji ne omogućava normalan psihofizički razvoj pojedinca”, navodi se.

Iz tog razloga će se prilikom planiranja i izvođenja radova na uređenju Bangladeša za socijalno ugrožene, voditi računa o usaglašavanju sa standardima i normativima planiranja stanova za socijalno stanovanja. Prema tome bi većina objekata koje bi trebalo da se grade na ovom prostoru bila površine od 62 do 75 kvadratnih metara, jer je toliki prostor namenjen za petočlano domaćinstvo.

“Uklanjanje postojeće dotrajale strukture naselja Bangladeš mora se realizovati sukcesivno, prateći gradnju stambenih objekata i preseljenja stanovništva u iste. Za izgradnju naselja preporučuje se tipski model porodične kuće. Objekte za socijalno stanovanje u najvećoj meri treba planirati kao prizemne porodične kuće. Spratnost sa jednim spratom se dozvoljava se na najviše polovini planiranih objekata”, navodi se u planskoj dokumentaciji.

Svaki od izgrađenih objekata imaće i dvorišni prostor, koji će biti uz fasadu koja nije ulična. U svojim dvorištima korisnici će moći da grade verande, obore za uzgoj životinja, ostave, bašte ili radionice.

Postoji i nekoliko mogućnosti sa postojećim objektima, pa bi tako objekti za zajedničko korišćenje u severoistočnom delu naselja mogli da posluže kao ostava i magacini, ali i kao radionice za pakovanje i obradu sekundarnih sirovina, s obzirom na to da se veliki broj stanovnika Bangladeša bavi upravo prikupljanjem sirovina. U jugoistočnom delu prostora potrebno je organizovati kao višenamenske objekte za okupljanje različitih starosnih ili interesnih grupa. U ovim objektima planiraju se prostorije ambulante, kancelarije za socijalne radnike, učionice.

Unutar naselja planira se realizacija pešačkih staza kako bi se ostvarila dobra povezanost različitih delova naselja, ali i pristup pojedinim dvorišnim prosotrima. Na neizgrađenim delovima prostora planira se centralni javni prostor naselja, koji će biti bogato ozelenjena površina, opremljena parkovskim mobilijarom i rekvizitima za igru dece.

Planom je predviđeno regulisanje i saobraćajne i energetske infrastrukture. Vodi se računa i o ozelenjavanju, pa je tako navedeno da je potrebno napraviti pojas zaštitnog zelenila uz rubne delove naselja, jer je Bangladeš okružen poljoprivrednim zemljištem.

Plan uređenja Bangladeša nalazi se na javnom uvidu do 26. novembra, a primedbe možete da pošaljete Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove, Radnička broj 2, tokom trajanja uvida. Javna sednica Komisija za planove, na kojoj će se razmatrati primedbe, održaće se 5. decembra.

Izvor: 021
Foto: Pixabay