Početna Gradske teme Planovi za Mišeluk – vrtić, škola i sportski tereni

Planovi za Mišeluk – vrtić, škola i sportski tereni

0

Vrtić, osnovna škola i sportski tereni samo su neki od planiranih projekata koji bi po planu detaljne regulacije (PDR), koji je trenutno na javnom uvidu, trebalo da budu realizovani na Mišeluku I, prostoru od 75 hektara koji trenutno čini uglavnom neizgrađeno građevinsko zemljište.

PDR koji su gradski urbanisti stavili na javni uvid odnosi se na severoistočni deo Mišeluka koji se nalazi neposredno uz postojeće porodično stanovanje uz Ulicu Račkog u Petrovaradinu, a južno od jednokolosečne železničke pruge Petrovaradin-Beočin namenjene putničkom i teretnom železničkom saobraćaju.

Osnovna karakteristika ovog lokaliteta je komunalna neopremljenost koja se u PDR-u navodi kao jedan od najbitnijih razloga što dosadašnja planska rešenja nisu realizovana. Delovi lokaliteta na kojima se nalaze objekti za porodično stanovanje, a koji se uglavnom nalaze na obodnim pristupačnim pravcima, odlikuje bespravna gradnja.

Lokalitet će pre svega biti namenjen za porodično stanovanje, ali je u plan uključena i mogućnost poslovnih objekata. Prostor će biti podeljen na dve celine – jednu, namenjenu porodičnom stanovanju (severni i istočni deo) i drugu, namenjenu višeporodičnom stanovanju (središnji i južni deo).

U okviru prve porodične celine planiraju se sportsko-rekreativna površina, parkovske površine i opšte-gradski centar, namenjen bioskopu i biblioteci. Predviđeno je da ovaj deo Mišeluka naseli oko 9.000 građana.

Površina namenjena sportu i rekreaciji zauzimaće 0,715 hektara. Na kompleksu predviđenom za ovu namenu planira se izgradnja otvorenih sportskih terena i objekata.

Druga celina biće opremljena višeporodičnim zgradama, ali i javnim službama. U ovom delu se planiraju predškolska ustanova, osnovna škola i uređeni skverovi. U proseku je predviđeno da ovaj deo Mišeluka I može da naseli 1.710 stanovnika.

Predškolska ustanova, površine 800 kvadrata moći će da primi 220 dece, dok će osnovna škola od 1.440 kvadrata imati kapacitete za 540 učenika, sa radom u jednoj smeni.

U obe celine planirane su parkovske zelene površine, drvoredi i ozelenjeni skverovi.

Postojeća saobraćajna infrastruktura i konfiguracija terena znatno su uticali na predložena saobraćajna rešenja. Kao koridori primarne saobraćajne mreže preko kojih će ići najveći deo motorizovanog saobraćaja zadržani su Ulica Račkog, Ulica Dinka Šimunovića, primarna saobraćajnica koja povezuje prethodne dve, ako i primarna saobraćajnica koja povezuje Mišeluk III sa Mišelukom I.

Planira se formiranje nekoliko kružnih raskrsnica na primarnoj saobraćajnoj mreži. U planu se navodi da su ove raskrsnice “znatno skuplje u toku izgradnje”, ali se to obrazlaže tim da su “u eksploataciji bezbednije i jeftinije u odnosu na krstaste raskrsnice”.

Gradiće se i sekundarne saobraćajnice, a pored kolovoza, u svim ulicama planirana je i izgradnja trotoara. Primarne saobraćajnice bi trebalo da dobiju i biciklističke staze.

Planom se zadržava postojeća železnička pruga Petrovaradin – Beočin, ali se planira njena rekonstrukcija i modernizacija.

PDR Mišeluka I je na javnom uvidu u prostorijama Javnog preduzeća “Urbanizam” i u prostorijama mesne zajednice “Petrovaradin” do 10. maja.

Izvor: 021
Foto: Ilustracija/Pixabay