Početna Gradske teme Po programu održavanja putne privrede za 2022. najviše novca za gradske saobraćajnice

Po programu održavanja putne privrede za 2022. najviše novca za gradske saobraćajnice

0

Iz gradskog budžeta će za održavanje objekata putne privrede u 2022. godini biti izdvojeno 1,2 milijarde dinara, s tim da će četiri miliona dinara biti finasirano iz naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta i drugih para ostvarenih od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno objekata u državnoj svojini.

Podsećanja radi, iako je u godini na izmaku prvobitno opredeljeno 1,26 miliona dinara, taj iznos je letos uvećan za 200 miliona, tako da je održavanje puteva koštalo Grad 1.406.000.000 dinara. Programom za narednu godinu najviše novca, oko 621,9 miliona dinara, namenjeno je za održavanje saobraćajnica, dok je za održavanje puteva u zimskim uslovima predviđeno gotovo 319,4 miliona. Za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i opreme planirano je 75 miliona dinara, odnosno svetlosne i semaforske 60 miliona, dok je za održavanje trotoara, biciklističkih staza i rekreativnih površina opredeljeno 50 miliona. Za održavanje kolovoza, pešačkih staza i platoa na Petrovaradisnkoj tvrđavi predviđeno je milion i po dinara, dok će za nekategorisane puteve biti izdvojeno četiri miliona.

Za JKP „Put” 69 miliona dinara

Za realizaciju Programa investicionih aktivnosti JKP „Put“, odnosno za kapitalne subvencije, namenjeno je 69 miliona dinara, što je za 13,4 miliona više nego 2021. godine, kada je izdvojeno 55,6 miliona. Putari će za kupovinu grejdera dobiti 29 miliona dinara, dok je za buldožer namenjeno 24 miliona. Osim toga, 14 miliona predviđeno je za nabavku rovokopača (14 miliona), kao i po milion dinara za kupovinu pneumatskog čekića i mašine za demarkaciju

Održavanje objekata putne privrede povereno je JKP „Put”, a Gradska uprava će izabrati izvođača za održavanje mostova (osam miliona), putnih prelaza na lokalnim i nekategorisanim putevima (deset miliona), horizontalne signalizacije primenom debeloslojne plastike i aplikativnih materijala (11 miliona), te održavanje zaštitnih ograda (pet miliona) i saobraćajne opreme za kontrolu i praćenje saobraćaja (15 miliona). Osim toga, 8,2 miliona dinara će biti izdvojeno za održavanje vegetacije i preglednosti na prelazima puteva preko železničkih pruga i sedam miliona za održavanje i unapređenje saobraćajne signalizacije.

Nadzor nad realizacijom Programa poveren je Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve, preko uprave za inspekcijske poslove – Odsek saobraćajne inspekcije.

Izvor: Dnevnik
Foto: Pixabay