Početna Gradske teme Počela gradnja reciklažnog dvorišta na Gradskoj deponiji

Počela gradnja reciklažnog dvorišta na Gradskoj deponiji

Nedavno su počele pripreme za gradnju dugonajavljivanog reciklažnog dvorišta, koje će biti smešteno na prostoru Gradske deponije, a predviđeno je da svi radovi budu završeni za 330 dana.

Nadležni u Gradskoj upravi za komunalne poslove odlučili su, prošlog meseca, da ugovor vredan 153,6 miliona dinara dodele firmama “Instel-inženjering” i “AB&CO” iz Novog Sada, kao i “DIM enerdži” iz Gnjilana i “Požar-elektro inženjering” iz Zrenjanina. Da su pripremni radovi počeli, potvrdila je za naš list i članica Gradskog veća za imovinu i imovinsko-pravne poslove, zaštitu životne sredine, održivi razvoj i energetsku efikasnost Mira Radenović.

Reciklažno dvorište je predviđeno kao jedan od sadržaja u sklopu planirane regionalne deponije, na prostoru sadašnje gradske, a njegovom izgradnjom će praktično biti zaokružen proces razdvajanja otpada. Tu će se nalaziti centralno postrojenje za prikupljanje i separaciju primarno selektovanog otpada, kao i prostor za odlaganje posebnih tipova otpada – guma od vozila, azbestnih proizvoda, baterija, ulja, električnih aparata…

Kako se iz tenderske dokumentacije može primetiti, u kompleksu budućeg reciklažnog dvorišta izdvajaju se tri funcionalne celine – ulazna zona, hala za selektovanje i reciklažno ostrvo, s prostorom za posebne tokove otpada. U hali za selekciju biće organizovan prijem primarno separisanog otpada s teritorije Novog Sada, kao i njegovo razvrstavanje, skladištenje i prodaja.

Reciklažno ostrvo, s prostorom za posebne tokove otpada, namenjeno je primarnoj separaciji ambalaže, a deo površine izdvojen je za smeštanje različtih vrsta prikupljenog otpada. U toj zoni projektovana je nadsteršnica za sekundarne sirovine, koje, kako je navedeno, neće biti tretirane u pogonu, kao i ona s boksovima za gume i kabasti otpad. Osim toga, deo prostora će biti ograđen i tu je planirano skladištenje komunalnog otpada na otvorenom. U planu je i nabavka i montaža mobilnih objekata, odnosno dva kontejnera za smeštaj rezervoara za otpadna ulja, te dva žičana kontejnera s nadstrešnicom, kao i dva zatvorena mobilna kontejnera za pesak, kreč i piljevinu, za koje je objašnjeno da će biti korišćeni za primarno delovanje kod akcedentnih slučajeva.

Postepeno zatvaranje Gradske deponije

Regionalnim planom za upravljanje otpadom, osim Novog Sada, obuhvaćene su i opštine Temerin, Vrbas, Bačka Palanka, Beočin, Žabalj, Srbobran i Bački Petrovac, koje će imati zajednički centar za preradu otpada, koji bi godišnje trebalo da primi od 70.000 do 160.000 kubika. Uslov za početak gradnje regionalnog centra je sanacija, rekultivacija i zatvaranje nesanitarne deponije na Klisi, koja se koristi od 1963. godine, a koja će, kako je planirano, postepeno biti zatvarana u narednih pet godina, i uz proširenje prostora, nakon rekultivacije zemljišta, pretvorena u regionalni centar.

Podsećanja radi, rukovodstvo JKP “Čistoća” 2017. godine ponovo je pokrenulo postupak za pribavljanje tehničke dokumentacije i dozvole neophodne za gradnju reciklažnog dvorišta, nakon što je prethodna, pet godina od izdavanja, prestala da važi. Ugovor za izradu dodatne dokumentacije, vredan tri miliona dinara, zaključen je s firmama „Hidrozavod DTD“ a.d. iz Novog Sada i „Geoplan Srem“ d.o.o. iz Sremske Mitrovice. Projektnu dokumentaciju je još 2011. godine izradila beogradska firma „Enviteh”, te su lokacijska i građevinska dozvola pribavljene 2012. godine, kada su i započeti radovi. Obavljeno je nivelisanje terena, priprema podloge za plato i saobraćajnice, a završen je i deo armirano-betonskih radova na temeljima pojedinih objekata. Nabavljena je i oprema, ali je, zbog nedostatka novca, izgradnja obustavljena. Projekat reciklažnog dvorišta tada je finansiran iz Fonda za zaštitu životne sredine, koji je 2012. godine ugašen i, kako su u “Čistoći” svojevremeno za naš list objasnili, novac za gradnju od tada je praktično zaključan.

Izvor: Dnevnik
Foto: Pixabay