Početna Gradske teme Počele prijave za besplatan boravak penzionera u banjama

Počele prijave za besplatan boravak penzionera u banjama

0

Korisnici penzija čija primanja ne prelaze iznos od 29.378 dinara, koji to pravo nisu koristili prošle godine, biće tokom ove godine upućeni na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u banjama, na osnovu Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji je raspisao oglas za prijem zahteva za 2021. godinu.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjsko–klimatskim lečilištima i rehabilitacionim centrima Srbije, takođe, imaju korisnici koji su u celosti ostvarili penziju u Republici Srbiji ili delom u inostranstvu, uz uslov da im zbir tih penzija ne prelazi iznos od 29.378 dinara.

Prijave za boravak u banjama primaju se do 31. maja u prostorijama Udruženja penzionera grada Novog Sada, Poštanska 3, radnim danima od 8 do 12 časova, a u mesnim organizacijama po utvrđenom rasporedu, koji će biti istaknut u tim objektima. Uz popunjenu prijavu potrebno je priložiti penzijski ček, kao dokaz o visini penzije, te izvod iz banke, ukoliko korisnik prima i inostranu penziju. Takođe, poželjno je priložiti neku medicinsku dokumentaciju. Članstvo u udruženjima penzionera nije uslov za ostvarivanje prava na boravak u banjama.

Sve aktivnosti prilikom prijema zahteva u Udruženju i mesnim organizacijama odvijaće se uz poštovanje propisanih epidemiloških mera, tj. uz obavezno nošenje zaštitnih maski, propisanu distancu i odgovarajući ograničen broj osoba u zatvorenom prostoru. Nakon prijema i obrade zahteva, Udruženja penzionera grada Novog Sada će ih, uz specifikaciju, dostaviti Fondu PIO – Filijali Novi Sad na dalju obradu. Komisija Fonda PIO utvrdiće rang-liste, najpre preliminarne, a potom, nakon isteka roka za žalbe, i konačne, te ih dostaviti Udruženju, u čijim će prostorijama biti istaknute na oglasnom prostoru. Udruženje je u obavezi da organizuje prevoz, pratnju i smeštaj, kao i svu potrebnu koordinaciju između banja, Fonda PIO i korisnika penzija. Članovi Komisije iz Udruženja penzionera grada Novog Sada, koji će biti pratioci, pružaće pomoć tokom putovanja u banje, kako u odlasku tako i povratku.

Izvor: Dnevnik.rs
Foto: Pixabay