Početna Gradske teme Podignuta starosna granica za vantelesnu oplodnju u Vojvodini

Podignuta starosna granica za vantelesnu oplodnju u Vojvodini

0

Novim pravilnikom za ostvarivanje prava na finansiranje vantelesne oplodnje u Vojvodini, starosna granica za žene pomerena je sa 44 na 45 godina.

To znači da pravo na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognutu oplodnju mogu da ostvare bračni i vanbračni partneri sa i bez dece kada žena – pacijentkinja nema više od 45 godina starosti, za jedan pokušaj vantelesne oplodnje (sa mogućnošću zamrzavanja embriona), kao i za jedan postupak krioembriotransfera jednom godišnje.

Pravo će parovi i porodice moći da ostvare nakon što sekretarijat za socijalnu politiku objavi javni poziv.

U slučajevima kad žena ima više od 42 godine, prema novoj odluci sekretarijata, ona nije u obavezi da dostavlja dokaz o prethodna tri pokušaja vantelesne oplodnje o trošku države, tj. potvrdu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Ukoliko im bude odobreno sufinansiranje vantelesne oplodnje, parovi moraju da u postupak uđu najkasnije šest meseci od dana uplate sredstava, a ukoliko to ne učine, vraćaju novac.

Ove godine će se za sufinansiranje vantelesne oplodnje na nivou Pokrajinske vlade izdvojiti 50 miliona dinara. Bitno je napomenuti da ovo nije jedina mera na raspolaganju parovima u Vojvodini, budući da meru samostalno sprovode i opštine.

Izvor: 021
Foto: Unsplash