Početna Gradske teme Podrška mladima u ruralnim područjima Novog Sada

Podrška mladima u ruralnim područjima Novog Sada

Na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Novog Sada, Gradska uprava za privredu raspisala je javni poziv za dodelu novca za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji grada, a u tu svrhu će biti dodeljeno 23.000.000 dinara.

Maksimalan iznos bespovratne pomoći po jednoj prijavi ne može preći 1.200.000 dinara, bez PDV-a, a prijave su do 3. juna.

Pravo na podsticaje imaju punoletne osobe do 40 godina starosti, koje su upisane kao nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva prijavljenog Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG) nakon 1. januara 2018. godine, a najkasnije do dana objavljivanja Javnog poziva. Osim toga, potrebno je da poljoprivredno zemljište bude upisano u RPG-u pod proizvodnjom povrća, voća, grožđa i cveća na teritoriji Novog Sada, te da osoba nije koristila novac za podršku mladima u ruralnim područjima, da ima regulisane poreske obaveze zaključno s danom podnošenja prijave na republičkom i lokalnom nivou, i, ukoliko koristi državno zemljište, da su izmirene obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu. Osim ispunjavanja pomenutih uslova potrebno je priložiti čitko popunjen obrazac prijave i druga dokumenta čiji spisak se može naći na internet stranici Grada (www.novisad.rs – u odeljku “Aktuelni dokumenti”) i Gradske uprave (www.privredans.com).

Novac koji se dodeljuje po tom pozivu namenjen je za podršku investicijama za razvoj i unapređenje u sektoru proizvodnje voća, grožđa, povrća i cveća. Maksimalan iznos bespovratne pomoći po jednoj prijavi ne može preći 1.200.000 dinara, bez PDV-a. Novac se može upotrebiti za nabavku nove mehanizacije, mašina i opreme za primarnu i dopunsku obradu zemljišta, setvu, sadnju, prihranjivanje, đubrenje, rezidbu, berbu, žetvu i transport, kao i za kupovinu novih plastenika i prenosne opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Javnom pozivu, koji je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranicama Grada i Gradske uprave, odnosno do 3. juna.

Novac koji se dodeljuje namenjen je za podršku investicijama za razvoj i unapređenje u sektoru proizvodnje voća, grožđa, povrća i cveća.

Ideja Grada je da se kroz podršku mladima obnove ruralna područja Novog Sada, promoviše inovativan poljoprivredni sektor radi podsticanja mladih da ostanu da žive i rade na selu i da stvaraju nova radna mesta.

Izvor: Dnevnik
Foto: Ilustracija/Pixabay