Početna Gradske teme Podzemna garaža u uluci Modene imaće najmanje dve etaže sa 100 parking...

Podzemna garaža u uluci Modene imaće najmanje dve etaže sa 100 parking mesta na svakoj

0

Gradska uprava je na javni uvid stavila Plan generalne regulacije starog gradskog centra i područja Malog limana u Novom Sadu, lokalitet garaže u Ulici Modene. U okviru ove urbanističke celine planira se izgradnja podzemne višeetažne garaže.

Potrebno je da garaža ima minimalno dve etaže, koje mogu biti organizovane i sa polu-nivoima, s tim da se broj etaža ne ograničava. Kapacitet garaže će zavisiti od organizacije garaže i broja podzemnih etaža, a procenjuje se da je moguće ostvariti 100 parking mesta na jednoj etaži. Planirana su dva ulaza-izlaza, odnosno dve rampe sa po dve vozne trake širine minimalno 5,50 m.

Izgradnja garaže uticaće na saobraćajno rešenje u južnom delu Ulice Modene, jer se pristupne rampe planiraju na prostoru postojećeg kolovoza. U vezi sa tim, severoistočno i jugozapadno od rampi planiraju se jednosmerne kolovozne trake. Na ovaj način omogućen je nesmetan pristup Ulici Ilije Ognjanović i Trgu slobode.

Iznad planirane garaže planira se parterno uređenje u okviru kojeg će se postaviti instalacija javnog osvetljenja. Nakon izgradnje garaže planira se ozelenjavanje i parterno uređenje severnog dela Ulice Modene, a u jugozapadnom delu ulice planira se dvosmerna biciklistička staza širine minimalno 2 m, kojom će se pristupati centralnoj gradskoj zoni, kao i proširenje zelenila i površine namenjene pešacima i biciklistima.

Planirano je novo taksi stajalište koje će se nalaziti u neposrednom okruženju.

Od postojeće parcele broj 218, planira se formiranje dve nove parcele. Jedna na uglu ulica Kralja Aleksandra i Modene, druga u produžetku, na uglu ulica Modene i Ilije Ognjanovića. Na jednoj parceli se zadržava objekat od posebne vrednosti, a na drugoj parceli se planira izgradnja novog objekta. Planirana namena je opštegradski centar a sadržaj objekta je iz domena ugostiteljstva, trgovine ili javne namene.

U okviru urbanističke celine 1 planirani su urbanističko-arhitektonski konkursi za parcelu broj 237 i parcelu broj 218 (Trg slobode 4).

Izmene i dopune moguće je pogledajti na sajtu Grada, kao i u prizemlju poslovne zgrade Javnog preduzeća Urbanizam do 15. oktobra. Početak radova je planiran za 2022. godinu.

Izvor: nsuzivo.rs
Foto: Pixabay