Početna Gradske teme Pokrajinski sekretarijat za urbanizam raspisao javni konkurs

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam raspisao javni konkurs

Untitled-1

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, raspisao je javni konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, u oblastima zaštite životne sredine, arhitekture, urbanizma i graditeljstva.
U oblasti zaštite životne sredine, konkurs se odnosi na projekte koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine. Za ove namene opredeljen je iznos od 4.600.000,00 dinara.
U oblasti arhitekture, urganiza i graditeljstva, konkurs se odnosi na projekte kojima će se promovisati urbano, arhitektonsko i graditeljsko nasleđe, princip pristupačnosti, univerzalnog dizajna, energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije. Opredeljeni iznos za ove projekte je 2.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije-udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 120.000,oo dinara.

Realizacija projekta treba da bude na teritoriji AP Vojvodine

Konkurs je otvoren do 17. aprila, a objavljivanje konačnih rezultata na sajtu Sekretarijata obaviće se 7. maja.

Više informacija o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji može se dobiti putem telefona ili mejla – za oblast zaštite životne sredine: Olivia Tešić, telefon 021 487-4486, olivia.tesic@vojvodina.gov.rs ; za oblast arhitekture, urganizma i graditeljstva: Đorđe Vidicki, telefon 021 487-4529, djordje.vidicki@vojvodina.gov.rs , kao i na sajtu Sekretarijata.