Početna Gradske teme Pokrajinski sekretarijat: Zastupljenost žena u parlamentima i političkim telima pitanje je demokratičnosti

Pokrajinski sekretarijat: Zastupljenost žena u parlamentima i političkim telima pitanje je demokratičnosti

0

izvrsno vece2

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova ukazao je danas da je ravnopravnost žena i muškaraca u Srbiji garantovana Ustavom, ali da je pred nama još dug put do ostvarivanja pune ravnopravnosti žena i muškaraca, pravne i faktičke, na kojem međunarodne, vladine, nevladine i sve druge organizacije moraju da rade zajedno.

U saopštenju povodom Dana žena Sekretarijat napominje da i na predstojećim izborima posebna pažnja treba da se obrati na podršku političkoj participaciji žena, kao i njihovom većem uključivanju u procese donošenja odluka.

Učešće i zastupljenost žena u političkom životu prestavlja poseban izazov. Pitanje zastupljenosti žena u parlamentima i političkim telima je pitanje demokratičnosti.

Dodaje se da je Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova posebno fokusiran na unapređenje sveobuhvatnog okvira za delotvornu i efikasnu zaštitu i podršku žena sa iskustvom nasilja u porodici ili u partnerskim odnosima.

Od 2009. godine od kako Pokrajinski sekretarijat sprovodi mere za suzbijanje nasilja održano je oko 300 edukacija sa gotovo 3000 učesnika iz svih nadležnih institucija u svih 45 opština na teritoriji AP Vojvodine. Podržano je formiranje jedinstvenog SOS telefona za teritoriju AP Vojvodine 0800 10 10 10, kao i izgradnja sigurnih kuća u Somboru, Zrenjaninu, Pančevu i Sremskoj Mitrovici. Od 2014. godine sprovodi se program za ekonomsko osnaživanje žena sa iskustvom nasilja sa ciljem unapređenja procesa njihovog oporavka i povratka u život bez nasilja – stoji u saopštenju.

Pored toga, kako se dodaje, napori su učinjeni kako bi se rodna ravnopravnost polova uključila u sve programe i projekte pokrajinskih organa, te da se obezbedi da sve aktivnosti koje pokrajinski organi sprovode uzimaju u obzir specifični položaj i potrebe žena i muškaraca, doprinose smanjenju neravnopravnosti žena i muškarca i ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

Žene predstavljaju preko 50 odsto populacije. Njihova nedovoljna zastupljenost u procesima i na mestima donošenja odluka ukazuje na to da još uvek postoje tradicionalne barijere koje sprečavaju da se njihov glas čuje i potrebe uzmu u obzir!

Autor: NSHronika.rs
Foto: Mladen Sekulić / Color Media Communications