Početna Gradske teme Pokrenuta kampanja prikupljanja novca za personalne asistente u Novom Sadu i Subotici

Pokrenuta kampanja prikupljanja novca za personalne asistente u Novom Sadu i Subotici

0

Centar “Živeti uspravno” pokrenuo je kampanju obezbeđivanja sredstava za uslugu personalne asistencije u Novom Sadu i Subotici.

Kako saopštavaju, ovom kampanjom teže da urgentno obezbede sredstva u ukupnom iznosu od 557.000 dinara za 720 sati usluge u ova dva grada.

Ističu da se u većini opština i gradova, među kojima je i Novi Sad, ne finansira naknada za prevoz, bolovanje i godišnji odmor, kao ni pravo dna druge plaćene slobodne dane, u skladu sa Zakonom o radu, već su asistenti angažovani po Ugovoru o delu i, sem obaveznog zdravstvenog osiguranja po osnovu uplate doprinosa, nemaju nijedno drugo pravo iz radnog odnosa.

“Centar sa asistentima i asistentkinjama sklapa ugovor o radu, poštujući Zakon o radu. Međutim, u ovakvim okolnostima, nastaju rizici od manjka do 2,8 miliona dinara ove godine”, saopštava Centar “Živeti uspravno”.

Kao drugi razlog zbog koga za ostvarivanje Zakonom definisanog prava još donacijama obebeđuju sredstva za finansiranje usluge personalne asistencije dvema osobama, navode to što se umesto procene potrebe za podrškom, finansiranje usluge budžetskim sredstvima odobrava samo osobama koje su ostvarile pravo na uvećan dodatak za tuđu negu i pomoć.

“Ukoliko osoba ostvaruje pravo na osnovni dodatak, ne odobrava joj se finansiranje asistencije iz budžeta opštine/grada, i ne vrši se procena potrebe za uslugom iako je to predviđeno Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštte. To je razlog što jedna osoba 4,5 godine ne ostvaruje pravo na finansiranje usluge personalne asistencije iz budžeta Grada Subotice, i Centar joj organizuje pomoću donacija i učešćem u finansiranju, a jednoj osobi iz Beograda organizujemo je godinu dana”, objašnjavaju iz Centra.

Ovogodišnji troškovi iznose 2,3 miliona dinara.

Kampanju možete podržati onlajn donacijom preko onlajn platforme Rekonstrukcije Ženskog fonda – prilikom doniranja u polju Naziv kompanije upišite “Donacija za Centar Živeti uspravno” ili uplatom na žiro račun Centra 340-11001286-31 kod Erste banke.

Izvor: 021.rs
Foto: Pixabay