Početna Gradske teme Pomoć najugroženijim penzionerima

Pomoć najugroženijim penzionerima

0

Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje predviđena su sredstva za solidarnu pomoć najugroženijim korisnicima penzija u vidu paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu.

Udruženje penzionera grada Novog Sada dobilo je obaveštenje od Fonda PIO o kriterijumima za dodelu paketa solidarne pomoći za 2021. godinu.

– Iznos pripadajućih sredstava je 1.267.822,42 dinara;

– Paketi će biti unificirani, odnosno, sastavljeni od osnovnih životnih namirnica i sredstava za higijenu;

– Vrednost pojedinačnog paketa je 4.991,43 dinara, što čini ukupno 254 paketa;

– Pravo na paket imaju korisnici penzija čija penzija ne prelazi 16.004,68 dinara

Predsednici mesnih organizacija mogu da od 01. novembra dođu u Udruženje, u Poštansku 3, i preuzmu dokumentaciju : instrukciju i obrasce za prijavu korisnika penzija za pakete solidarne pomoći.

Popunjene obrasce, sa potrebnim podacima predloženih korisnika penzija, kao i njihovu prateću dokumentaciju (poslednji ček od penzije i kopiju lične karte) predsednici MOP treba da dostave Udruženju, u Poštansku 3, najkasnije do 15. novembra 2021. godine, do 12:00 časova.

Komisija za solidarnu pomoć UPG će 19. novembra 2021. godine pregledati i obraditi primljene spiskove sa predloženim korisnicima penzija i njihovom dokumentacijom, te na osnovu toga sačiniti Preliminarnu listu koju će 20. novembra istaći na oglasnu tablu u Udruženju u Poštanskoj 3.

Na istaknutu preliminarnu listu korisnici penzija će moći da podnesu prigovore. Prigovore, u pisanoj formi, treba dostaviti Udruženju, u Poštansku 3 , najkasnije do 28. novembra, do 12:00 časova.

Komisija za solidarnu pomoć UPG će 29. novembra 2021. godine pregledati i obraditi primljene prigovore, te na osnovu toga sačiniti Konačnu listu ,koju će istog dana, 29. novembra 2021. godine, istaći na oglasnu tablu u Udruženju u Poštanskoj 3.

Komisija za solidarnu pomoć, u međuvremenu, će sa trgovinskim lancem “Univereksport” dogovoriti specifikaciju, odnosno, artikle koji će sačinjavati pojadinačni paket, takođe, ugovoriće termine za pakovanje i dostavu 254 paketa. “Univereksport” će biti zamoljen da donira određeni broj paketa zauzvrat njihovom promovisanju i reklamiranju koje će Udruženje upriličiti prilikom dodele paketa.

Rok za isporuku paketa, u prostorije Udruženja u Dimitrija Avramovića 10, je 02. decembar 2021. godine.

Članovi Komisije za solidarnu pomoć UPG će od 03. decembra 2021. godine vršiti dodelu paketa korisnicima penzija sa spiska, u prostorijama Udruženja u Dimitrija Avramovića 10, od 8.00 do 12.00 časova.

Nakon završetka aktivnosti podele paketa solidarne pomoći, Komisija fonda solidarnosti UPG će dostaviti Fondu PIO potrebnu dokumentaciju.

Komisija fonda solidarnosti UPG će sačiniti kompletnu informaciju o dodeli paketa solidarne pomoći Fonda PIO za 2021. godinu i dostaviti je na razmatranje i usvajanje Upravnom odboru UPG.

Izvor: RTV.rs
Foto: pixabay