Početna Gradske teme Porodicama sa troje dece i u 2020. godini smanjenje računa za komunalije

Porodicama sa troje dece i u 2020. godini smanjenje računa za komunalije

0

Novi Sad će i u narednoj godini nastaviti sa praksom da se porodicama sa troje i više dece umanje računi za određene komunalne usluge.

U predlogu Odluke o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2020. godini, koja je istovetna odlukama od prethodnih godina se navodi da se umanjuju naknade za usluge Novosadske toplane, Vodovoda i kanalizacije i Čistoće, koje se naplaćuju preko računa Informatike.

Umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga utvrđeno je u visini do 30 odsto za porodice sa troje, četvoro i petoro dece, 40 odsto za porodice sa šestoro, sedmoro i osmoro dece i 50 odsto za porodice sa devetoro i više dece.

Pravo da ostvare popust imaju porodice sa troje i više dece do završetka njihovog redovnog školovanja, a najduže do 26 godina života, čiji članovi imaju prijavlјeno prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, odnosno boravište za raselјena lica sa Kosova i Metohije, na adresi stana za koji traže umanjenje, i ukoliko redovno izmiruju jedinstveni mesečni račun koji glasi na njihovo ime.

Pošto se ova odluka donese na sednici u sredu 27. novembra i nakon što se objavi u Službenom listu, primena će početi od januara. Porodice će do 25. januara morati da podnesu zahteve Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu u Pisarnicu Gradske uprave za opšte poslove. Ovaj zahtev će kao i svi pređašnji biti objavaljen na sajtu lokalne uprave novisad.rs, kada odluka stupi na snagu.

Izvor: 021
Foto: Ilustracija/Pixabay