Početna Gradske teme Poverenik pokreće nadzor nad “Promenadom” zbog spornog obaveštenja na vratima

Poverenik pokreće nadzor nad “Promenadom” zbog spornog obaveštenja na vratima

0

Obaveštenje koje se u subotu, 26. januara našlo na vratima “Promenade” uzbunilo je građane koji su se pitali zbog čega tržni centar obrađuje njihove podatke.

Konkretno, u obaveštenju piše da ulazak na posed “Promenade” podrazumeva i eventualno korišćenje napravljenih fotografija i objavljivanje u medijima, a ukoliko se fotografije budu koristile u javnosti i medijima, sva prava korišćenja ima “Nepi”, investitor.

“Takođe, smatraće se da ste nakon čitanja ovog obaveštenja i ulaska u tržni centar dali svoju saglasnost za obradu fotografije vašeg lika u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koja će uključivati, između ostalog, objavu, otkrivanje i prenošenje fotografije. Za korišćenje fotografije i vašeg lika na istom nadoknada ne postoji”, dodaje se u obaveštenju “Promenade”.

Kompanija se u obaveštenju poziva na odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o javnom informisanju i medijima.

Međutim, kako za 021 navodi pomoćnik generalnog sekretara u Sektoru za nadzor Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Zlatko Petrović, obaveštenje nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Kako pojašnjava, snimanje i fotografisanje lica predstavlja obradu podataka o ličnosti i svaka obrada podataka o ličnosti mora imati odgovarajući pravni osnov i svrhu. Da bi se neki podaci prikupljali i obrađivali u skladu sa zakonom, Poverenik to mora da zna.

“Pravni osnov obrade, u skladu sa zakonom, mogu biti zakonsko ovlašćenje ili pismeni pristanak samog lica o čijim podacima se radi. Pre davanja pristanka, rukovalac podataka mora obavestiti lice o svim aspektima obrade podataka o ličnosti, kako bi pristanak bio valjan. Obrada podataka bez pristanka lica predstavlja izuzetak, u skladu sa zakonom. Takođe, u skladu sa zakonom, rukovalac podataka mora Poverenika obavestiti o nameri za uspostavljanje zbirke podataka o ličnosti”, navodi Petrović.

Kako pojašnjava, ovo obaveštenje na vratima “Promenade” nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a “Promenada” Poverenika nije obavestila o formiranju nove zbirke podataka.

“Stoga će Poverenik sprovesti postupak nadzora prema TC ‘Promenada’, kako bi utvrdio sve relevantne činjenice i preduzeo zakonom utvrđene mere”, navodi Zlatko Petrović za 021.

U “Promenadi” daju drugačije tumačenje sopstvenog obaveštenja. Menadžerka za odnose s javnošću “Nepi Rockcastle” Tina Mijović poručuje da je u subotu određeni broj fotografa boravio u “Promenadi” za potrebe fotografisanja unutrašnjosti šoping centra. Obaveštenje se na vratima našlo, kako kaže, isključivo u cilju informisanja posetilaca o fotografisanju prostora, a isto je uklonjeno čim su fotografi završili.

“Kako se određeni broj građana Novog Sada javio sa upitom za dodatno pojašnjenje pomenutog obaveštenja, želimo da otklonimo bilo kakve sumnje u vezi sa tim predmetom. Fotografije nastale tokom 26. januara su namenjene za potrebe ilustrovanja rada TC ‘Promenada’ i korišćenje na veb sajtu centra i društvenim mrežama u vlasništvu centra, uz prethodnu obradu fotografija na način da bude onemogućeno utvrđivanje i prepoznavanje ličnog identiteta pojedinaca”, navodi Tina Mijović.

Izvor: 021.rs
Foto: Pixabay