Početna Gradske teme Predaja zahteva za subvencije u privatnim vrtićima počinje 2. avgusta

Predaja zahteva za subvencije u privatnim vrtićima počinje 2. avgusta

0

Roditelji dece koja su upisana u privatnu predškolsku ustanovu, a ne u PU „Radosno detinjstvo“, od 2. avgusta mogu podneti zahtev za finansijsku podršku Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu. Za subvenciju se mogu prijaviti roditelji mališana uzrasta od šest meseci do polaska u osnovnu školu.

Zahtevi za finansijsku podršku podnose se do 31. avgusta, putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, a podnosilac zahteva je dužan da uz zahtev priloži očitanu ličnu kartu, odnosno raseljeničku legitimaciju.

Zahteve podnose, kako roditelji za novoupisanu decu, tako i roditelji od ranije upisane dece, s obzirom na to da rešenje o pravu na finansijsku podršku važi do 31. avgusta 2021. godine. Finansijsku podršku roditelj može da ostvari od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva.

Zainteresovani, obrasce zahteva mogu preuzeti u Pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode broj 1, na sajtu Grada www.novisad.rs u sekciji Dokumenti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, u predškolskoj ustanovi u koju je dete upisano ili OVDE.

Finansijska podrška se isplaćuje u tekućem mesecu za prethodni mesec, uz dokaz o uplati roditelja na tekući račun privatne predškolske ustanove i overen mesečni izveštaj privatne predškolske ustanove o prisutnosti dece za svako dete koje ostvaruje finansijsku podršku (SPD obrazac).

Izvor: novisad.com
Foto: Pixabay