Početna Gradske teme Predaja zahteva za zakup prodajnih mesta u Karlovcima od 1. marta

Predaja zahteva za zakup prodajnih mesta u Karlovcima od 1. marta

Prodaja prehrambenih proizvoda, proizvoda domaće radinosti, starih i umetničkih zanata na pokretnim tezgama i izložbenim štandovima, odnosno tipskim drvenim kioscima u centru Sremskih Karlovaca, po odluci Opštinskog veća, od 1. aprila do 1. novembra dozvoljena je od 9 do 22 sata, a zakupci treba da podnesu zahtev za to Odeljenju za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine od 1. do 15. marta.

Iz tog odeljenja podsećaju na to da Opštinska uprava dopušta prodaju u pešačkoj zoni i na drugim mestima samo onima koji imaju rešenje APR-a o registrovanoj prodaji proizvoda, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva ili potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava.

Obrasci se mogu dobiti u kancelariji 44 Odeljenja za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine u potkrovlju Magistrata. Uz to, u obavezi su da dostave rešenje Agencije za privredne registre da su registrovani za prodaju proizvoda koje izlažu i da imaju aktivan status, kao i rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva ili potvrdu Ministarstva finansija – Uprave za trezor – filijala Novi Sad o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava. Osim toga, treba da podnesu rešenje ili potvrdu da su članovi registrovanog udruženja, te dokaz o izmirenju lokalne komunalne takse za prodaju u prethodnom periodu, koji izdaje Služba za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda u potkrovlju Magistrata, u kancelariji 53.

Zahtevi se predaju Odeljenju za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, a ono donosi rešenje kojim se odobrava prodaja. Izlagačima koja nisu platili lokalnu komunalnu taksu za prodaju u prethodnom periodu ona neće biti dozvoljena. U slučaju da ima više izlagača zainteresovanih za jedno prodajno mesto, pravo na prodaju dobija onaj ko se prvi javio.

Pravila ponašanja

Opštinsko veće je propisalo i uslove za prodaju robe. Izlagač ima pravo da na prodajnom mestu izlaže i prodaje isključivo proizvode sopstvene domaće radinosti, starih i umetničkih zanata, odnosno prehrambene proizvode za koje je registrovan. Dužan je da to radi isključivo na pokretnoj tezgi i da bude pored svog izložbenog pulta. Može da zakupi i prodaje robu samo na jednom prodajnom mestu, ukoliko se radi o proizvodima iste vrste, i obavezan je da to čini svakodnevno, najmanje šest dana sedmično.

Izlagač je dužan da vodi računa o higijeni na prodajnom mestu, ne pravi buku, kao i da ne ometa druge koji koriste javne površine na kojima su prodajna mesta, a u slučaju oštećenja tezge mora da nadoknadi troškove opravke u celosti. Nakon prestanka korišćenja, dužan je da tezgu dovede u prvobitno stanje.

Za vreme održavanje drugih manifestacija na prostoru predviđenom za prodaju ili iz drugih razloga, Opštinska uprava može izlagaču privremeno uskratiti odobrenje za zauzeće javne površine. Taj korak nadležni imaju pravo da načine i ako se prodavci ne pridržavaju pravila ponašanja, a inspektor ima ovlašćenje da kazni onog ko se ogluši o propise s 10.000 dinara.

Za dodatna obaveštenja izlagači se mogu obratiti na brojeve telefona 685-3062, 064/824-9055, 685-3050 i 064/824-9001.

Izvor: Dnevnik
Foto: Wiki / Miroslav Cika