Početna Gradske teme Predlog urbanista: Na Telepu podići dom za stare, sportski centar sa bazenom,...

Predlog urbanista: Na Telepu podići dom za stare, sportski centar sa bazenom, nova igrališta…

0

Planom detaljne regulacije Telepa, koji je bio na javnom uvidu 25.jula, na Bulevaru patrijarha Pavla predviđena je izgradnja stambenih objekata, a urbanisti na bulevarima planiraju i stambeno-poslovne ili poslovne objekte. Poslovni prostori biće u prizemlju, a stanovi se mogu graditi isključivo na spratovima. Takođe, planom se omogućava ozakonjenje objekata u postojećim gabaritima.

Kako prenosi “Dnevnik”, duž glavnih saobraćajnica gradiće se trospratnice s potkrovljem (P+3+Pk), dok se na prostorima udaljenijim od glavnih saobraćajnica planiraju dvospratni objekti s potkrovljem (P+2+Pk), a objekti veće spratnosti gradiće se na krajevima glavnih saobraćajnica. Barake s radničkim stanovima u Neimarovoj ulici se uklanjaju, i tu je predviđena izgradnja nove slobodnostojeće dvospratnice (P+2+Pk).

Na delovima zajedničkih blokovskih površina uz višeporodično stanovanje, urbanisti predlažu javne zelene površine s dečijim igralištima. Parkovske površine planirane su u zapadnom delu Telepa, i to između Ticanove ulice, Jovana Popovića i Banijske, zatim duž Bulevara patrijarha Pavla.

U ulici Petefi Šandora, predviđena je izgradnja doma za stare, uz spajanje više parcela u jedinstvenu građevinsku parcelu. Urbanisti preporučuju izgradnju gerontološko-rehabilitacionog centra, s tim da se u dvorišnom delu izgrade i objekti namenjeni za rekreaciju i rehabilitaciju srodnih socijalnih grupa, npr. invalida, dece i omladine ometene u razvoju i sl.

Takođe, navodi “Dnevnik”, planiraju se klubovi za stare kao socijalne ustanove, i to jedan klub na svakih 8.000 do 10.000 stanovnika. Oni se mogu organizovati u okviru mesnih zajednica, domova kulture i poslovnih prostora u prizemljima stambenih objekata. Urbanisti smatraju i da treba izgraditi dva doma kulture, s informativnim centrima, klubovima za stare, s kulturno-umetničkim sekcijama, savetovalištima i sličnim pratećim sadržajima.

U Nacrtu plana navodi se da na Telepu nedostaje sportski centar pa se u budućnosti planira njegova izgradnja. Potrebno je izgraditi najmanje jedan zatvoreni objekat, sa sportskom dvoranom i gledalištem, kuglanom, garderobama, upravom i pratećim ugostiteljskim i terapeutskim uslugama. Osim toga, treba napraviti otvorene i zatvorene bazene, otvorene sportske terene za košarku, odbojku, mali fudbal, tenis i terene za male sportove i dr. Planira se i rekonstrukcija i proširenje već izgrađenih sportskih kompleksa.

Osim toga, u ulici Feješ Klare gradiće objekat, s pijacom u prizemlju i poslovnim prostorom na spratovima (maksimalno dva sprata), piše “Dnevnik”.

Izvor: Dnevnik
Foto: Wikimedia