Početna Gradske teme Predložena izgradnja novog prihvatilišta za beskućnike u Futogu

Predložena izgradnja novog prihvatilišta za beskućnike u Futogu

0

Pred odbornicima Skupštine Novog Sada u petak, 27. novembra naći će se Predlog odluke o izgradnji novog objekta za prihvatilište za odrasla i stara lica u Futogu.

Kako je navedeno u Predlogu odluke u Futogu bi trebalo da se izgradi objekat ukupne površine od oko 6.200 kvadrata koji bi imao prizemlje i dva sprata. Novi objekat smestio bi 120 korisnika i tako obezbedio potpuno zadovoljavanje osnovnih potreba socijalno ugroženih pojedinaca. Neophodno je obezbediti i zasebno korišćenje zajedničkih prostorija i dvorišta namenjenih za korisnike.

Pre nego što se u 2021. u budžetu Novog Sada izdvoji novac za izgradnju projektno-tehničke dokumentacije, potrebno je pokrenuti postupak za prenos prava javne svojine sa Republike Srbije na Grad Novi Sad i izvršiti preparcelaciju dve parcele radi formiranja jedinstvene na kojoj će se nalaziti objekat.

Ovaj predlog usledio je nakon obraćanja Gerontološkog centra “Novi Sad” Gradskoj upravi za socijalnu zaštitu sa molbom za obezbeđivanje sredstava za finansiranje izgradnje novog prihvatilišta za stara i odrasla lica. I Centar za socijalni rad Novog Sada obavestio je Gradsku upravu da postoji potreba za zbrinjavanjem većeg broja odraslih i starih lica i da sadašnji kapacitet prihvatilišta nije dovoljan.

Usluga smeštaja u prihvatilište za odrasla i stara lica u Futogu trenutno se pruža u skladu sa ugovorom zaključenim između Grada Novog Sada i Gerontološkog centra, a trenutni kapacitet objekta je 60 korisnika.

Kako je u dopisu objasnila direktorka Gerontološkog centra Slavica Škrbić u prihvatilištu se uglavnom zbrinjavaju korisnici izuzetno narušenog zdravlja koji zahtevaju strogu izolaciju od korisnika koji u Domu koriste usluge smeštaja, a koji su trenutnim rešenjem objekta Prihvatilišta često zdravstveno ugroženi, što se naročito pokazalo kao problem u situaciji pandemije izazvane virusom korona.

U prihvatilištu se korisnicima obezbeđuje privremeno zbrinjavanje, zdravstvena zaštita, kulturno-zabavne i druge potrebe, do obezbeđenja povratka u mesto prebivališta ili dok se za korisnika ne utvrdi odgovarajući oblik zaštite.

Zbog povećanog udela starijih građana u strukturi stanovništva, teške materijalne situacije i odsustva porodične podrške, kao i zbog narušenog zdravstvenog stanja većeg broja odraslih i starih lica koja zahtevaju urgentan smeštaj, postojeći kapacitet je nedovoljan. Trenutno samo sa teritorije Grada Novog Sada na smeštaj u prihvatilište čeka oko 40 lica, navodi se u Predlogu odluke.

Izvor: 021
Foto: PIxabay