Početna Gradske teme Preminuo akademik Đorđe Đukić

Preminuo akademik Đorđe Đukić

Akademik Đorđe Đukić preminuo je u subotu, 9. februara, u 76. godini, saopštila je Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU).

Dopisni član Odeljenja tehničkih nauka SANU postao je 1994. godine, a redovni 2003. godine.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu, a magistrirao i doktorirao (1971) na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu.

Na Mašinskom fakultetu u Novom Sadu radio je od 1967. godine kao asistent, docent i vanredni profesor. Godine 1983. izabran je za redovnog profesora na grupi predmeta Mehanika, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

U okviru bogatog istraživačkog rada objavio je oko 100 naučnih radova u domaćim i stranim časopisima međunarodnog značaja.

Đorđe Đukić je održao brojna predavanja po pozivu na vodećim univerzitetima u Velikoj Britaniji, Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Bio je aktivni saradnik Odeljenja za mehaniku Matematičkog instituta SANU i glavni i odgovorni urednik časopisa “Teorijska i primenjena mehanika” u izdanju Jugoslovenskog društva za mehaniku.

Godine 1983. Đorđe Đukić je dobio Oktobarsku nagradu Novog Sada za dostignuća u nauci, navodi se u saopštenju.

Izvor: Fonet
Foto: SANU