Početna Gradske teme Prijave za subvencije u privatnim vrtićima u Novom Sadu od 1. avgusta...

Prijave za subvencije u privatnim vrtićima u Novom Sadu od 1. avgusta do 20. novembra!

0
Roditelji i staratelji koji su ostvarili pravo na subvencionisani boravak dece u privatnim vrtićima mogu od 1. avgusta do 20. novembra da podnesu zahtev za finansijsku podršku za period septembar – decembar.
Finansijsku podršku roditelj može da ostvari od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva, počev od 1. septembra 2017. godine. Mesečni iznos subvencije utvrđuje se po detetu prema vrsti boravka i to: 10.000 dinara za celodnevni boravak dece uzrasta od šest meseci do tri godine, 8.000 dinara za celodnevni boravak dece uzrasta od tri do sedam godina, 3.200 dinara za poludnevni boravak dece, sa užinom i 2.800,00 dinara za poludnevni boravak dece, bez užine.
Zahtevi za finansijsku podršku podnose se  Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove. Uz zahtev, roditelj prilaže fotokopiju lične karte, odnosno raseljeničke legitimacije, a uz njegovu saglasnost, službenim putem se pribavlja uverenje o državljanstvu i prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih za decu, potvrda Predškolske ustanove “Radosno detinjstvo” da dete u momentu podnošenja zahteva ne može da se upiše u tu ustanovu, potvrda privatne predškolske ustanove o upisu deteta u tu ustanovu i rešenje o verifikaciji privatne predškolske ustanove.
Obrasci zahteva mogu se preuzeti u Pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode br. 1. ili na sajtu Grada www.novisad.rs.
Autor i foto: 021.rs