Početna Gradske teme Priključci na vodovodnu i kanalizacionu mrežu samo za ozakonjene i legalne objekte

Priključci na vodovodnu i kanalizacionu mrežu samo za ozakonjene i legalne objekte

0

Početkom novembra 2018. godine na snagu je stupio Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, u praksi, to znači da JKP “Vodovod i kanalizacija“ može da izgradi kanalizacioni i vodovodni priključak samo za objekte koji su ozakonjeni ili legalni.

Usvajanjem tog zakona prestali su da važe Zakon o legalizaciji objekata (“Službeni glasnik RS“ broj 95/13), Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole (“Službeni glasnik RS“ broj 25/13 i 145/14), Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati građevinska dozvola, stepenu izgrađenosti objekta i građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata (“Službeni glasnik RS“ broj 106/13) i Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole (“Službeni glasnik RS“ broj 31/13).

Do 6.11.2018. godine, odnosno do datuma stupanja na snagu predmetnog zakona, postojala je mogućnost privremenog priključenja objekata na kanalizacionu ili vodovodnu mrežu, a danom stupanja na snagu ovog zakona takva mogućnost prestaje.

Takođe, postupci koji su u toku biće obustavljeni u slučaju da za objekat nije okončan postupak ozakonjenja. Po slovu zakona, ukoliko je podnet zahtev za priključenje ili je JKP “Vodovod i kanalizacija“ sklopilo ugovor o izgradnji priključka s licima čiji objekat nije ozakonjen, a u toku je prikupljanje dokumentacije za izgradnju priključka, ugovor neće biti realizovan dok se objekat ne ozakoni.

To znači da će priključenje objekata na kanalizacionu mrežu u prigradskim naseljima i u delovima grada kroz grupnu izgradnju teći znatno sporije nego prošle godine jer je oko 80 odsto objekata u postupku ozakonjenja.

Kad je reč o novim poslovnim objektima i objektima za višeporodično stanovanje, kao i novim objektima za porodično stanovanje, podnošenje zahteva za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu biće moguće uz dostavljanje građevinske dozvole uz ostalu neophodnu dokumentaciju. Vlasnici objekata koji su u postupku ozakonjenja, a priključeni su na mrežu, imaju rok od pet godina da okončaju ozakonjenje objekta i prema njima će se postupati u skladu sa odredbama predmetnog zakona.

Prema novousvojenom zakonu, ukoliko JKP “Vodovod i kanalizacija“ na kanalizacionu ili vodovodnu mrežu priključi objekat koji je u postupku ozakonjenja (Član. 41 Zakona) sledi novčana kazna od 1,5 do 3 miliona dinara, a odgovorno lice u preduzeću očekuje kazna od 100.000 do 200.000 dinara.

Izvor: nsuzivo.rs
Foto: Pixabay